Een terugblik op een turbulente tijd

10-07-2020

Half maart werden we overvallen door het coronavirus in ons land, een virus dat een grote impact zou gaan krijgen op Nederland, maar ook op Present.
Als snel werd duidelijk dat er vanuit Present geen projecten meer gedaan konden worden omdat de veiligheid van de vrijwilligers en hulpontvangers niet meer gegarandeerd kon worden.
Maar hoe moest het verder met onze missie, het verbinden van mensen? Daar lag voor ons de nieuwe uitdaging.
Als snel maakten we op onze website een aanmeldpunt aan voor mensen die zich in coronatijd als vrijwilliger wilden inzetten. Ook hulpvragen konden aangemeld worden.
Bij dit alles is er steeds nauw contact geweest met het team van Sociaal Werk De Kop en het VIP ( Vrijwilligers Informatie Punt) om samen te kijken hoe we het best de hulpvragen binnen Steenwijkerland konden aanpakken.
Terugkijkend kunnen we zeggen dat alles goed en snel was geregeld. Iedereen die bij ons een hulpvraag heeft neergelegd m.b.t Corona hebben we kunnen matchen met een vrijwilliger.
Wat zijn er veel boodschappen gedaan, EHBV pakketjes uitgedeeld ( Eerste Hulp Bij Verveling) of een bloemetje of kaartje gebracht! Het was hartverwarmend te merken hoeveel mensen zich wilden inzetten.
Ook kijken we terug op een geslaagde bloemenactie. Mensen konden 5 euro doneren voor een van te voren bekend gemaakt zorgcentrum binnen Steenwijkerland en konden hier eventueel een eigen persoonlijke tekst aan toevoegen. Wat zijn er veel bosjes bloemen gedoneerd en wat zijn er veel lieve berichten meegegaan! Vier weken lang was deze actie een groot succes.
Er werden tassen samengesteld, de ‘Ik zie jou tas’. De inhoud van de tassen werd bij elkaar geknutseld door kinderen van basisscholen en kinderopvang en daarna uitgedeeld.
Verder zijn we bezig om via een toegekende fondsaanvraag van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land op diverse plekken binnen Steenwijkerland een bingo te organiseren die coronaproof is. Dit is een leuke uitdaging waarmee we veel mensen weer een momentje van gezelligheid willen laten beleven.
We blijven zoveel mogelijk oog houden voor de mensen die door het coronavirus nog steeds heel beperkt zijn en willen ze graag op diverse manieren laten weten dat we aan ze denken!

Met hartelijke groeten,
De coördinatoren Marieke en Jessica