Aanbod Corona hulp

Beste vrijwilliger, 

In deze bijzondere en spannende tijd is het mooi als we elkaar van dienst kunnen zijn. Fijn dat je betrokken wilt zijn bij kwetsbare mensen die hulp kunnen gebruiken!

Er zijn mensen die hulp niet geregeld krijgen via de bestaande kanalen zoals Facebook en het Rode Kruis, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet goed spreken, geen Facebook/ WhatsApp hebben en of de (sociale) vaardigheden niet hebben om het zelf te regelen. Juist voor die mensen willen we graag samen met jou hulp organiseren.

Voorwaarden voor hulpontvangers:

  • Hulpontvangers hebben onvoldoende sociaal netwerk, gebrek aan financiële middelen en/of gezondheid om de hulp zelf te kunnen regelen.
  • Hulpontvangers hebben de komende tijd bemoediging/ hulp nodig en kunnen de bemoediging/hulp niet realiseren via andere initiatieven (Facebook, Rode Kruis of eigen netwerk).
  • Hulpontvangers worden begeleid door een hulpverlener en de hulpverlener schat in dat de hulp nodig is en op de juiste plek komt.
  • Hulpontvangers zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen met een slechte (psychische) gezondheid of een beperking, eenzamen, nieuwe gezinnen/alleenstaanden die worden begeleid door (jeugd)hulpverleners.

Hulp bieden kan op twee verschillende manieren:

  • We maken een WhatsApp groep aan met vrijwilligers die hulp willen bieden. In deze groep plaatsen we hulpvragen die we van hulpverleners krijgen. Als je wat kunt of wilt betekenen reageer je op het bericht. Kun je niet helpen, dan hoeft reageren ook niet.
  • Je kunt een specifiek aanbod doen. Als we een hulpvraag hebben die past bij jouw aanbod, dan koppelen we jou aan de hulpontvanger en diens hulpverlener. We begeleiden het contact zo goed mogelijk.

Als je hulp wilt bieden, kun je dat melden via onderstaand formulier. Aanmelden kan als groep en individueel.

Aanbod Corona hulp

  • Bij voorkeur mobiel, ivm contact via WhatsApp
  • Groep bestaat uit maximaal 5 personen
  • (collega's, buren, vrienden, gezin, kerk)