Ambassadeurs

We zijn blij met de mensen die zich als ambassadeur aan onze Stichting hebben verbonden!

Onze ambassadeurs ondersteunen de doelstelling van Present Steenwijkerland. Ze dragen de organisatie en de activiteiten een warm hart toe en verbinden hun naam aan Present. Ook zullen zij de naam van Present gebruiken in contacten waarvoor dat wenselijk kan wezen. Door hun naam te verbinden, ondersteunen zij onze stichting en creëren zij draagvlak waarmee wij als Present naar buiten toe kunnen treden. Op deze manier kunnen organisaties en andere contacten zien dat de activiteiten van de stichting breed worden gedragen.
Onze ambassadeurs vertegenwoordigen verschillende (maatschappelijke) aandachtsgebieden; overheid en politiek , bedrijfsleven ( vacant), maatschappelijke organisaties en de wooncorporaties (in uitvoering). Deze aandachtsgebieden sluiten goed aan bij het werk van Stichting Present Steenwijkerland.

Rob Bats, burgemeester Steenwijkerland

‘Ik wil mij graag verbinden aan Present Steenwijkerland gezien hun bijzondere activiteiten voor mensen die het op dat moment moeilijk hebben en zo een nieuwe start kunnen maken in hun leven.’

 

 

 

Henrieke Hofsteenge, manager van Stichting Sociaal Werk de Kop

‘ De reden dat ik graag ambassadeur wil zijn van Stichting Present is omdat ik de organisatie een warm hart toedraag. Wij kunnen ons werk niet zonder vrijwilligers en zonder Stichting Present doen. Stichting Present is ontzettend belangrijk voor ons, zeker bij ondersteuning van inwoners in en rond huis als zij daar zelf geen middelen voor hebben.’

 

Marcel Timmermans, directeur / bestuurder van woningbouwcoöperatie Wetland Wonen

Wat jullie doen maakt toch voor heel veel mensen het verschil. Het zorgt ervoor dat de boel weer een beetje op de rit komt en dat ze weer met een schone lei kunnen beginnen.’

rechts op de foto: dhr. Timmermans