Bestuurslid gezocht

Het bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming, het ontwikkelen en onderhouden van netwerken, zoals met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in Steenwijkerland. Daarnaast onderhoud het bestuur de bestuurlijke contacten met Stichting Present Nederland. We zijn te typeren als een bestuur op afstand dat niet primair verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid (uitbreiding van het bestuur naar 5 leden)

Voor de komende periode zoeken we een nieuwe bestuurslid die mee willen bouwen aan de missie van stichting Present Steenwijkerland. We zoeken mensen die affiniteit hebben met en een netwerk in één of meer van de onderliggende domeinen.

 • De sociale kaart van Steenwijkerland en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein
 • Het bedrijvennetwerk in Steenwijkerland, met het accent op Steenwijk
 • Ervaring met netwerkgericht werken
 • Ervaring met sociaal ondernemerschap

Wat verwachten we van je?

 • Dat je achter de visie, werkwijze en christelijke identiteit van Present Steenwijkerland staat
 • Dat je in Steenwijkerland woont
 • Dat je jouw expertise in het (bestuurs)werk van Present inbrengt
 • Dat je ambassadeur van Present wilt zijn in je eigen netwerk
 • Dat je een initiatiefrijke en inspirerende persoonlijkheid bent
 • Dat je deelneemt aan de bestuursvergaderingen (ongeveer 10 keer per jaar)

Wat bieden we?

 • Een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie
 • Een interessante plek om kennis op te doen van wat er allemaal in Steenwijkerland gebeurt
 • Een enthousiast team

Belangstelling?

Heb je belangstelling of wil je meer weten? We gaan graag met je in gesprek. Je kunt contact opnemen met: Wim Hultink (voorzitter a.i. Present Steenwijkerland) tel: 06-15061122 of aanmelden via mail: wim.hultink@presentsteenwijkerland.nl