School en Present: “Kerstopruiming Nijenstede”

07-01-2019

Nu de kerstdagen van 2018 weer achter ons liggen is het tijd om alle versieringen e.d. weer op te ruimen.
In het kader van een maatschappelijke stage hebben 5 leerlingen van de RSG Tromp Meesters hierbij geholpen in het Woonzorgcentrum Nijenstede in Steenwijk.
Dankzij de hulp van deze leerlingen zijn de afdelingen van Nijenstede weer kerstboomvrij.