Stichting Present Steenwijkerland presenteert haar jaarcijfers

12-03-2021

Stichting Present Steenwijkerland heeft in 2020 een bijzonder jaar achter de rug. Door het coronavirus konden veel praktische en sociale projecten niet doorgaan. Toch heeft de stichting niet stilgezeten en werden er verbindingen gemaakt tussen vrijwilligers en mensen die wel wat hulp en ondersteuning konden gebruiken. Met veel creativiteit en inzet van de coördinatoren zijn er maar liefst 59 sociale projecten en 24 praktische projecten doorgegaan. Bloemetjes, kaarten en tekeningen van kinderen werden bezorgd bij mensen die in deze tijd bijna niemand meer zien of ontmoeten. Er werden zomerpakketten uitgedeeld aan mensen die het financieel zwaar hebben. Ook was er in de adventstijd aandacht voor ouderen en kwetsbaren in de vorm van een presentje. Men kon meedoen aan een straatbingo en elkaar op deze manier toch nog ontmoeten. Omdat buitenactiviteiten wel toegestaan waren, konden tuinklussen gedaan worden bij mensen die hier zelf niet toe in staat waren. Op aanreiken van professionele zorgverleners kon Present Steenwijkerland kleur geven aan het leven van kwetsbaren.
In de   infographic 2020 die Stichting Present Steenwijkerland publiceerde is te zien dat maar liefst 544 vrijwilligers in Steenwijkerland de handen uit de mouwen hebben gestoken en een stukje van hun tijd hebben gegeven aan de medemens. Ook in 2021 zal het werk van Stichting Present ondanks corona doorgaan en ziet de stichting kansen om een beweging op gang te houden, waarin er wordt omgezien naar ouderen en kwetsbaren in onze gemeente. Iedere steun is dan harte welkom.