Zomertijd

11-07-2018

Stichting Present in de zomer.

Op het moment van schrijven kijk ik s ’morgens vroeg al tegen een strak blauwe lucht aan, weer een zomerse dag! En wat vliegt de tijd voorbij. We hebben in de periode tot de zomervakantie rond de 95 projecten gerealiseerd waarvan iets meer praktisch dan sociaal. Ter vergelijking, vorig jaar zaten we totaal op 119 projecten. Er is dus heel veel gebeurd!

Enkele mooie dingen willen we graag noemen: uitbreiding van sponsoring vanuit de bedrijven en de verhoging van de subsidie vanuit de gemeente, de samenwerking die is gestart met de Eekeringe school in Steenwijk voor maatschappelijke stages, het geweldige succes van de spaaraktie van de COOP in St Jansklooster en het prachtige aanbod Wetland Wonen van een gratis busje voor onze stichting waar we middels sponsoren veel gebruik van hopen te gaan maken. Verder gaan we als team ook professionaliseren met een langdurige cursus en krijgen hiervoor ook uitbreiding binnen ons team, allemaal geweldige gezegende dingen!

Stichting Present Steenwijkerland is volop in beweging en is een belangrijke schakel geworden tussen de mensen die vrijwillig iets voor een ander willen doen en de medemensen binnen Steenwijkerland die deze hulp heel hard kunnen gebruiken. Lijkt het u ook leuk om binnen ons team mee te gaan draaien met uw eigen talent dan horen we graag van u.

In de periode van augustus houden wij vakantie en zijn we niet bereikbaar. Wel kunnen de hulpverleners online hun hulpvragen indienen en komen wij er in september met frisse energie op terug. Ook de vrijwilligers kunnen zich via de website www.presentsteenwijkerland.nl aanmelden en hiervoor geldt hetzelfde.

Een hartelijke groet van de coördinatoren Lammie Odink en Jessica van Benthem