Algemene gegevens

Stichting Present Steenwijkerland heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Steenwijkerland

RSIN/Fiscaal nummer: 821468194

ANBI-status: Stichting Present Steenwijkerland is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 52 20 47 49

E-mailadres: info@presentsteenwijkerland.nl

Website: www.presentsteenwijkerland.nl

Postadres: Secretaris  Wim Hultink, Johan v Oldenbarneveldsingel 3,8332 GH Steenwijk

Banknummer: NL09 RABO 0154 5551 34

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan

Doelstelling en Strategisch meerjaren plan

Verslaglegging

Jaarverslag 2020 
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018

Bestuur

Samenstelling bestuur:

 • Wim Hultink (voorzitter a.i.)
 • Arie Kleiwert (penningmeester a.i.)
 • Wim Hultink (secretaris a.i.)
 • Theo Leferink (algemeen bestuurslid)
 • Anneke Zuidema (algemeen bestuurslid)

Coördinatoren

 • Jessica van Benthem-Boxum
 • Marieke Weijdema

Beloning

 • Onkostenvergoeding bestuur: nee
 • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
 • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
 • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn