Algemene gegevens

Stichting Present Steenwijkerland heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Steenwijkerland

RSIN/Fiscaal nummer: 821468194

ANBI-status: Stichting Present Steenwijkerland is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 52 20 47 49

E-mailadres: info@presentsteenwijkerland.nl

Website: www.presentsteenwijkerland.nl

Postadres: postbus 303, 8330 AH  Steenwijk

Banknummer: NL09 RABO 0154 5551 34

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan

Download het beleidsplan                       Doelstelling en Strategisch meerjaren plan

Verslaglegging

Download het laatste jaarverslag            Jaarverslag 2016

Bestuur

Samenstelling bestuur:

  • Henk Boxum (voorzitter)
  • Hans Meijer (penningmeester)
  • Margrèt Dekker (secretaris)

Coordinatoren

  • Jessica van Benthem-Boxum
  • Lammie Odink

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn