Penningmeester

Stichting Present Steenwijkerland zoekt bestuurders!

Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij vrijwilligers de mogelijkheid om zich als groep of individueel, in de gemeente Steenwijkerland, in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of in een sociaal isolement leven. Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present!  Om het werk van Present te kunnen blijven doen zijn we ook mensen nodig die ons bestuur willen komen versterken.

Het bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming, het ontwikkelen en onderhouden van netwerken, zoals met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in Steenwijkerland. Daarnaast onderhoud het bestuur de bestuurlijke contacten met Stichting Present Nederland. We zijn te typeren als een bestuur op afstand dat niet primair verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk.

Vacature penningmeester

We zoeken een penningmeester die een netwerk heeft in het gemeentelijk, sociaal of bestuurlijk domein. Als penningmeester heb je de volgende verantwoordelijkheden:

 • Je bent binnen het bestuur verantwoordelijk voor financiën;
 • Je verzorgt de jaarlijkse begroting, de kwartaalcijfers en de financiële jaarrekening;
 • Je houdt toezicht op de uitvoering van de financiële administratie;
 • Je autoriseert betalingen (boven een Xbedrag) in het online bankpakket;
 • Je onderhoudt het contact met de externe accountant (controleopdracht), bank, belastingdienst e.d.;
 • Je bent sparring partner voor de voorzitter rondom financiële zaken, arbeidsrechtelijke zaken en subsidieaanvragen.

Wat verwachten we van je?

 • Je staat achter de visie, werkwijze en christelijke identiteit van Present Steenwijkerland;
 • Je woont in de gemeente Steenwijkerland;
 • Je wilt een ambassadeur van Present zijn, in je eigen netwerk;
 • Je neemt deel aan de bestuursvergaderingen, ongeveer 6 keer per jaar;
 • Je staat voor een committent voor een termijn van 4 jaar, met optie op verlenging met nog eens 4 jaar.

Wat bieden we?

 • Een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie.
 • Een interessante plek om kennis op te doen van wat er allemaal in de gemeente gebeurt.
 • Een enthousiast team bestuursleden met ervaring.
 • Eens per jaar doen we als bestuur zelf ook een Presentproject – een prachtige mogelijkheid om zelf iets te betekenen voor een ander!

Belangstelling?

Heb je belangstelling of wil je meer weten? We gaan graag met je in gesprek. Je kunt contact opnemen met: Henk Boxum (voorzitter Present Steenwijkerland) tel: 06-13346730 of aanmelden via mail: boxum005@ gmail.com .