Doneren

Als Stichting zijn we volledig afhankelijk van subsidies en giften om ons werk te kunnen doen. Dat kan op verschillende manieren. Door ons te steunen met uw eenmalige of periodieke gift maakt u het mogelijk dat we als Present ons werk kunnen blijven doen in Steenwijkerland. Wilt u meer weten waarom Stichting Present Steenwijkerland geld nodig heeft?  Lees meer

U kunt ons steunen door:
Eenmalige gift:
Dit kan via het formulier hiernaast, rechtstreeks via Ideal. U kunt uw eenmalige gift ook overmaken naar NL09 RABO 0154 5551 34 t.n.v. Stichting Present Steenwijkerland.
Wanneer u een goed doel zoekt voor uw feest (bijvoorbeeld uw verjaardag of jubileum van uzelf of uw bedrijf e.d.), zijn we ook graag Present.
Periodieke schenking met belastingvoordeel:
Het is ook mogelijk om een officiële periodieke gift te geven. Dit heeft voor u en voor ons voordelen. Voor u als gever is het bedrag namelijk volledig aftrekbaar van de belasting (zonder drempel) en uw structurele steun biedt ons meer financiële continuïteit. U dient dan voor minimaal 5 jaar, jaarlijks, eenzelfde bedrag te schenken en dit moet worden vastgelegd in een onderlinge overeenkomst: Overeenkomst periodieke gift Present Steenwijkerland 
Wanneer dit wat voor u is, neem  dan contact met ons op via deze link:  contact. Wij zorgen ervoor dat de formaliteiten in orde komen.
Present Steenwijkerland opnemen in uw testament:
Gaat het werk van Present Steenwijkerland en de mensen in Steenwijkerland die geholpen worden, u aan het hart en wilt u dit ideaal graag laten voortleven na uw overlijden? U kunt in uw testament een legaat ten gunste van Present Steenwijkerland opnemen. Een andere mogelijkheid is om Present Steenwijkerland als mede-erfgenaam op te nemen. De bedragen die Present Steenwijkerland als legataris of als erfgenaam van u ontvangt, zijn vrijgesteld van erfbelasting. Uw notaris kan u hierover informeren.

Stichting Present Steenwijkerland is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn dus (deels of geheel) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Hier vindt u onze informatie die nodig is voor een ANBI-status: Lees meer

Door ons te steunen met jouw eenmalige of periodieke gift maak je het mogelijk dat we als Present ons werk kunnen blijven doen in Steenwijkerland.

Bedankt voor je steun!