Tijdcollecte, weer eens wat anders dan geld geven!

“ Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Matteus 25: 35 en 36

Hoe kun je als kerk vandaag de dag weer invulling geven aan deze Bijbelse opdracht? Een tijd waarin veel mensen het druk hebben, waar door de privacywetgeving veel armoede niet te vinden is en hulp vaak als opdringerig wordt beschouwd.

Wat?

Een tijdcollecte i.s. met Present Steenwijkerland houdt in:

  • een collecte in de kerkdienst waar geen geld maar tijd wordt ingezameld
  • gemeenteleden kunnen een bon invullen met hun voorkeur voor activiteit en datum.
  • Op de bon staan activiteiten en 2 a 3 verschillende data.
  • In groepjes van 3 a 4 personen gaat men samen de activiteit doen.

Hoe?

Rondom de tijdcollecte verzorgt Present Steenwijkerland de communicatie in de kerkbladen/website en geeft een korte presentatie in de dienst waar de collecte in gehouden wordt.

De groepen worden samen met een contactpersoon uit de gemeente samen gesteld op basis van de voorkeur die op de bon staat.

Present zorgt dat de groepjes bij iemand thuis of bij een instelling kunnen helpen.

Er wordt met de groepen hierover gecommuniceerd.

Het is leuk om, na dat de groepen zich ingezet hebben, rondom een dienst te laten zien wat de groepen gedaan hebben.

Waarom?

Het is voor je gemeente goed omdat mensen samen actief zijn in kleine groepen.

Ook ben je als kerk positief zichtbaar in de samenleving.

Het is voor de gemeenschap goed om dat er mensen geholpen worden.

Wanneer?

In overleg met Present Steenwijkerland kan dit in uw kerkelijk jaarprogramma worden opgenomen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de coördinatoren door een e-mail te sturen naar info@presentsteenwijkerland.nl.