In zes duidelijke stappen naar uw eigen testament

Pagina terug
Waar het hart vol van is… (stap 0)
Nadenken over uw testament betekent nadenken over wat u in uw leven belangrijk vindt. Door terug te kijken op uw leven en vast te stellen waar u uw geld, liefde en tijd in geïnvesteerd heeft ontdekt u vaak ook wie en wat u graag in uw testament wilt opnemen.

Stap 1 – Welke rol geef ik mijn geliefden en/of Stichting Present in mijn testament?
Als u er zeker van bent welke personen en organisaties u wilt opnemen in uw testament, kunt u hen zowel als ‘legataris’ of als ‘erfgenaam’ benoemen.

Legataris
Wilt u een vast bedrag en/of specifieke goederen (zoals een kunstwerk of een woonhuis) schenken, dan spreken we over een legaat.

Erfgenaam
Wilt u een deel (vaak een percentage) van uw bezit en vermogen schenken, dan is er sprake van één of meer erfgenamen.

Wilt u meer weten over nalaten aan Stichting Present, dan kan onze directeur Pieter Cnossen u daar meer over vertellen. Hij komt graag met u in gesprek. Hier vindt u zijn contactgegevens.

Stap 2 – Wie kiest u als ‘executeur’?
U kunt een goede vriend of een familielid vragen om uw nalatenschap af te handelen. Die persoon wordt dan als ‘executeur’ in uw testament vastgelegd door de notaris. De executeur zorgt er – na uw overlijden – voor dat de wensen in uw testament correct worden uitgevoerd.
Indien u Stichting Present als enige erfgenaam in uw testament opneemt kunt er ook voor kiezen om Stichting Present als ‘executeur’ aan te wijzen. In dat geval vragen wij u contact met ons op te nemen, zodat we uw wensen goed leren begrijpen en na uw overlijden kunnen vervolbrengen.

Stap 3 – U kiest een notaris
Algemene informatie over notarissen vindt u op de website https://www.notaris.nl/
Met (specifieke) vragen kunt u ook bellen met de specialisten van de Notaris-telefoonlijn: 0900-3469393 (€ 0,80 per minuut).

Stap 4 – Vastleggen van uw wensen
Uw wensen met betrekking tot het nalaten van uw eigendommen en uw vermogen móet u bij een notaris vastleggen; een handgeschreven laatste wil is niet voldoende.
In uw (eerste) gesprek met uw notaris maakt u uw wensen kenbaar en laat de notaris u weten wat de mogelijkheden en kosten zijn van een eigen testament. Vervolgens maakt de notaris een voorlopig testament voor u, afgestemd op uw persoonlijke situatie.

U kunt kosten besparen en zelf een voorlopig testament opstellen. Bijvoorbeeld via www.nunotariaat.nl. Dat bespaart u tijd bij uw notaris omdat u zelf veel voorwerk verricht. In principe hoeft u dan alleen nog maar naar de notaris om de tekst van uw testament samen door te lezen en om het document te ondertekenen. Als u voor deze optie kiest, is het raadzaam dit aan te geven bij de notaris die u kiest, zodra u een (eerste) afspraak maakt.

Stap 5 – Ondertekenen van uw testament
Heeft u de conceptakte (‘ontwerptekst’) van uw notaris goed gelezen en goedgekeurd? Dan kunt u de akte ondertekenen in het bijzijn van de notaris, waardoor uw testament een feit is.
Tot slot registreert uw notaris het bestaan van uw testament tot slot bij het Centraal Testamenten Register (CTR); zelf krijgt u een kopie van uw testament.
Neemt u Stichting Present op in uw testament? Dan zijn dit onze officiële gegevens, die van belang zijn bij executie van uw testament:

Stichting Present Nederland
Burgemeester de Beaufortweg 16
3833 AG  Leusden
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 815488270

Stichting Present Nederland is een door de overheid erkende ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). We hoeven daarom geen belasting af te dragen over het deel van uw nalatenschap dat u aan ons toekent. Elke euro die u aan ons nalaat kunnen we inzetten voor onze doelstelling: een zorgzamer Nederland.
Wilt u zeker weten of een instelling de ANBI-status heeft? Controleer het op de website van de Belastingdienst. U zult Stichting Present er ook aantreffen als erkend Goed Doel.

Stap 6 – Maak uw keuze kenbaar
Heeft u Stichting Present opgenomen in uw testament? Dan horen wij dat graag van u. Het is zeker niet verplicht, maar door uw besluit aan ons kenbaar te maken kunnen we u wel betrekken bij de ontwikkeling van onze organisatie. Zo kunt u zelf bepalen of wij ons blijven bewegen in de richting zoals u de wereld graag ziet ontwikkelen, ook na uw overlijden.
Pagina terug