Veel gestelde vragen over Nalaten

 • Hoe bepaal ik of ik een testament nodig heb?
  Ook bij het opstellen van een testament geldt dat geen twee mensen hetzelfde zijn. Uw persoonlijke situatie is bepalend. In slechts weinig gevallen zult u geen testament hoeven op te stellen. Het hebben van veel of weinig bezittingen is daarbij niet doorslaggevend. U kunt op de website www.testamenttest.nl een eenvoudige test doen om vast te stellen in hoeverre het voor uw specifieke situatie van belang is om een testament op te stellen.
 • Welke verschillende vormen van Nalaten bestaan er?
  Op hoofdlijnen bestaan er drie vormen van nalaten: erfgenaam benoemen, legaat vastleggen en/of een fonds op naam instellen.
 • Maakt het uit welke notaris ik kies voor het opstellen van mijn testament?
  Het maakt in principe niet uit welke notaris u kiest. De ene of de andere notaris kan mogelijk wel beter invoelen wat uw intenties zijn met een testament; dat is een kwestie van persoonlijk gevoel. Ook kunnen tarieven verschillen; die kunt u van te voren opvragen bij elke notaris.
 • Wie kies ik als executeur; heb ik die nodig?
  Een executeur is iemand die zorgt dat uw nalatenschap goed wordt afgehandeld. Aanwijzen van een executeur is niet verplicht. Vaak wordt een vertrouwenspersoon gekozen. Meer informatie over de rol van een executeur vindt u bijvoorbeeld op www.notaris.nl
 • Wanneer moet ik mijn testament aanpassen?
  Als uw situatie of uw wensen t.o.v. uw huidige testament niet gewijzigd zijn, volstaat het in het algemeen om uw testament elke 5 jaar te toetsen aan nieuwe wetgeving.

Wilt u het werk van Stichting Present nu al steunen? Dat kan door u aan te melden als vrijwilliger bij één van onze lokale Present-stichtingen of door ons bijvoorbeeld maandelijks een gift te geven. Alle hulp is welkom!
Pagina terug