Aanmelden begunstigde voor kerstengel

Iedereen in Súdwest-Fryslân komt voor een kerstengel in aanmerking. Ouderen, jongeren, kinderen, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types. Gewoon iedereen die om wat voor reden dan ook extra aandacht verdient.

Heb je iemand in gedachten die wel een kerstengel kan gebruiken? We vinden het fijn als je diegene bij ons aanmeldt, door onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelding begunstigde voor kerstengelproject 2019

Hier kunt u een begunstigde voor een kerstengel aanmelden
  • Van het werk als hulpverlener en anders eigen privé e-mailadres.
  • Let op, de ontvanger moet op de hoogte zijn van de aanmelding!
  • Na het verzenden van dit formulier krijgt u per e-mail een bevestiging.
  • De begunstigde is op de hoogte van de aanmelding
  • Wanneer u een begunstigde aanmeldt is dat nog geen garantie dat er ook daadwerkelijk een kerstengel komt. We zijn hierin afhankelijk van de aanmeldingen van de kerstengelen.