ANBI status

Stichting Present Súdwest-Fryslân heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam:
Stichting Present Súdwest-Fryslân

KvK nummer:
01156507 onder beheer bij KvK Noord Nederland

RSIN/Fiscaal nummer:
820911562

Bankrekening IBAN:
NL64 RABO 0150 2602 45 t.n.v. Stichting Present Súdwest-Fryslân

Contactgegevens

Telefoonnummer:
06-49632059

E-mailadres:
info@presentsudwestfryslan.nl

Bezoekadres op dinsdag en donderdag van 9:30-12:30 uur:
Burgemeester Praamsmalaan 32
8701 AP Bolsward

Postadres:
Hegewier 23
8628 EM Goënga

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan

Jaarplan 2022 Present SWF

Verslaglegging:

Download het jaarverslag

Jaarverslag 2021 Present SWF

Jaarrekening 2021 Stichting Present Súdwest-Fryslân

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Thom de Ruiter (voorzitter)
  • Dirk Jan Pheifer  (vice voorzitter)
  • Johan Ypma (penningmeester)
  • Leonard Roelofsen (secretaris)
  • Margriet Faber
  • Esther Terpstra

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerker: conform CAO Zorg & Welzijn