ANBI status

Stichting Present Súdwest-Fryslân heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam:
Stichting Present Súdwest-Fryslân

KvK nummer:
01156507 onder beheer bij KvK Noord Nederland

RSIN/Fiscaal nummer:
820911562

Bankrekening IBAN:
NL64 RABO 0150 2602 45 t.n.v. Stichting Present Súdwest-Fryslân

Contactgegevens

Telefoonnummer:
06-43632059

E-mailadres:
info@presentsudwestfryslan.nl

Postadres:
Wite Muont 28
8621 DL Heeg

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan

Jaarplan 2018

Verslaglegging:

Download het jaarverslag

Jaarverslag 2017 Stichting Present Súdwest-Fryslân

Jaarrekening 2017 Stichting Present Súdwest-Fryslân

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Leonard Roelofsen (voorzitter)
  • Henk Kouwenhoven (vice voorzitter)
  • Johan Ypma (penningmeester)
  • Ria Kouwenhoven (algemeen bestuurslid)
  • Frits Stakelbeek (algemeen bestuurslid)
  • Rick Grootenhuis (algemeen bestuurslid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn