Jaarverslagen

Present Súdwest-Fryslân vindt transparantie belangrijk. Daarom kiezen wij er voor om onze jaarverslagen te publiceren. De medewerkers van Present Súdwest-Fryslân verantwoorden nauwgezet hun werkzaamheden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging. Op deze wijze willen wij inzicht geven in onze doelen en resultaten.

Bij Present Súdwest-Fryslân weet je zeker dat subsidies en giften aangewend worden voor ons organisatiedoel: mensen helpen om mensen te helpen die hulp nodig hebben in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Veel leesplezier!

Jaarverslagen

Contact

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op

Ben je geïnteresseerd om Present Súdwest-Fryslân financieel te ondersteunen? Lees meer…