Onze partners

Als Stichting is Present Súdwest-Fryslân volledig afhankelijk van giften en subsidies. Present streeft ernaar een breed netwerk op te bouwen van betrokken partners die zo samen zorg willen dragen voor de samenleving, we hebben partners hard nodig voor ons voortbestaan. Helpt u ook mee? Present is ANBI-proof, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Samenwerkingspartners

Bij het organiseren van onze projecten werken we samen met de volgende organisaties:

Accolade – Basisschool OBS de Wyken – Christelijke Gemeente Het Keerpunt Bolsward – Christelijk Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Sneek – COA AZC Sneek – De Schuilplaats – Dorcas Winkel Sneek – Elkien – Epemaskoalle Ysbrechtum – GGZ Fact+ – Gebiedsteams Súdwest-Fryslân – JP van den Bent Stichting – Leger des Heils – Limor – Noorderbrug – Nordwin College – locaties van Patyna in SWF – locaties van Philadelphia in Sneek en Boslward – PKN De Lege Geaën – PKN Heeg – PKN IJlst – PKN Oosthem Abbega Folsgare – PKN Oppenhuizen/Uitwellingerga – PKN Oudega – PKN Scharnegoutum -ROC Friese Poort – Solidair Friesland – St Bonifatius-School – Stichting Leergeld – Thuiszorg ZuidwestFriesland – Van Hien Zorg – Voedselbank Sneek – Welkom bij Wil – Wonen Zuidwest Friesland – WoonFriesland – Zienn Sociaal Pension – Zorg met Karakter – Zorgboerderij Zo Gek Nog Niet

Partners – Sponsors

Present SWF wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van meerdere particulieren en de volgende organisaties:

Accolade – Christelijke Gemeente Het Keerpunt Bolsward – Christelijk Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Sneek – CoRenew B.V. – Gemeente SWF – H-Factor – ING – Lions Club Sneek – Lions Club Sneek Waterstad – Mous Waterbeheer – Oranje Fonds – PKN De Lege Geaën – PKN Heeg – PKN IJlst – PKN Oosthem Abbega Folsgare – PKN Oppenhuizen/Uitwellingerga – PKN Oudega – PKN Scharnegoutum – Rabobank – RDO Balije van Utrecht – Warnier Precisiemetaal – WoonFriesland