Als donateur: wordt vriend van Present!

Het werk van Present Súdwest-Fryslân groeit. Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen blij van! En om dit werk te blijven doen heeft Present u hard nodig.

Op dit moment organiseren we als Present  meer dan honderd projecten per jaar. Daarnaast investeren we tijd in voorlichting, samenwerking en goed overleg met de lokale zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente, politieke partijen, kerken, bedrijven, etc. We doen dit allemaal zoveel mogelijk met vrijwilligers. Maar om de continuïteit én de kwaliteit van het werk te garanderen is een vaste kracht nodig. Dat kost gewoonweg geld. Een deel van wat er nodig is, krijgen we van de gemeente en verschillende kerken. Maar dat is nog niet voldoende. En om dit werk te blijven doen heeft Present jullie steun hard nodig, willen jullie ons helpen?

Ja, ik word vriend van Present Súdwest-Fryslân!

Ons helpen kan door hier de machtiging voor een eenmalige of periodieke gift in te vullen of door zelf een gift over te maken naar Present Súdwest-Fryslân. Dat kan naar rekeningnummer NL64 RABO 0150 2602 45 t.n.v. Stichting Present Súdwest-Fryslân onder vermelding van ‘gift’. Stichting Present Súdwest-Fryslân heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.