Vrijwilliger in tijden van corona

Beste vrijwilliger,

In deze bijzondere en spannende tijd is het mooi als we elkaar van dienst kunnen zijn. Fijn dat je betrokken wilt zijn bij kwetsbare mensen die hulp kunnen gebruiken!

Er zijn mensen die hulp niet geregeld krijgen via de bestaande kanalen zoals Facebook en het Rode Kruis, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet goed spreken, geen Facebook/ WhatsApp hebben en of de (sociale) vaardigheden niet hebben om het zelf te regelen. Juist voor die mensen willen we graag samen met jou hulp organiseren.

Voorwaarden voor hulpontvangers:

  • hulpontvangers hebben onvoldoende sociaal netwerk, gebrek aan financiële middelen en/of gezondheid om de hulp zelf te kunnen regelen.
  • hulpontvangers hebben de komende tijd bemoediging/ hulp nodig en kunnen de bemoediging/hulp niet realiseren via andere initiatieven (Facebook, Rode Kruis of eigen netwerk).
  • hulpontvangers worden begeleid door een hulpverlener en de hulpverlener schat in dat de hulp nodig is en op de juiste plek komt.
  • hulpontvangers zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen met een slechte (psychische) gezondheid of een beperking, eenzamen of gezinnen/alleenstaanden die worden begeleid door (jeugd)hulpverleners.

Hulp bieden kan op verschillende manieren:

  • Je kunt een specifiek aanbod doen. Als we een hulpvraag hebben die past bij jouw aanbod, dan koppelen we jou aan de hulpontvanger en diens hulpverlener. We begeleiden het contact zo goed mogelijk.

Als je hulp wilt bieden, kun je dat melden via onderstaand formulier. Aanmelden kan als groep en individueel.

NB: Bij alle hulp die jij en wij bieden vragen we om zeer zorgvuldig de richtlijnen van de Rijksoverheid te volgen.

En heb je vragen vooraf, tijdens of na je inzet neem dan contact met ons op!

Aanmelden als vrijwilliger kan via het algemene formulier: aanmelden individu