Wij zijn een organisatie die bemiddelt, geen vrijwilligersorganisatie

Voor vrijwilligers, door professionals

Stichting Present Súdwest-Fryslân slaat een brug tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp kunnen gebruiken. Dat is in het kort onze missie. Om dit uit te voeren maken we gebruik van vrijwilligers, maar om dit te organiseren hebben we professionals nodig. Mensen die weten waar ze het over hebben als het gaat om hulpverlening, maatschappelijke organisaties, verantwoordelijkheid, bemiddeling en dienstverlening. En die met volledige aandacht, expertise en ervaring de Projecten goed op kunnen zetten en begeleiden. Juist doordat onze organisatie gerund wordt door (betaalde) professionals, kunnen wij de beste hulpverlening organiseren.

We zijn een organisatie die het aanbod van de vrijwilligers koppelt aan de vraag van de hulpontvanger. En die daarbij goed kan inschatten welke groep of individuele vrijwilliger bij welke hulpvraag past. Niet alleen vanwege het aanbod, maar ook in de mensen-match, meestal is er immers sprake van schrijnende, moeizame en kwetsbare situaties. We zijn een organisatie die gespecialiseerd is in het snel uitfilteren van de daadwerkelijke vraag en weten dit zo snel mogelijk te koppelen aan het best passende aanbod. We zijn een organisatie die het contact onderhoudt met de hulpverleners en maatschappelijke organisaties en alle andere spelers in het maatschappelijke veld, zodat er altijd een helder beeld is van de behoefte en gebeurtenissen in de stad. Voor alle aspecten van de werkzaamheden van Present Súdwest-Fryslân is expertise nodig. Alleen met experts kunnen wij de kwaliteit en betrouwbaarheid blijven geven waar we bekend om staan. Kortom, wij zijn bemiddelaars in vrijwilligerswerk en geen vrijwilligersorganisatie.

Ja, er is een betaalde medewerker

Bij Present Súdwest-Fryslân is 1 medewerker met een arbeidscontract van 0,44 fte. Een normaal salaris. Geen bedrag waar ze rijk van wordt, maar wel een bedrag waar ze haar werk voor kan doen. Zij geeft meer dan waar zij voor betaald wordt. Omdat het belangrijk is. Omdat het er toe doet. Omdat we graag willen dat omzien naar elkaar weer gewoon en vanzelfsprekend wordt in Súdwest-Fryslân. Naast deze betaalde kracht, maken we gebruik van een team vrijwilligers, op kantoor en daarbuiten. Er is veel te doen en niet voldoende geld om alles door de betaalde professional te laten doen. Gelukkig zijn er ook mensen die graag willen helpen, willen leren en willen groeien. Omdat ze er tijd voor willen maken. Omdat ze met pensioen zijn of terwijl ze bijvoorbeeld naar een andere baan zoeken. Of omdat ze geen vaste baan aankunnen wegens gezondheidsproblemen.

Wil je ons helpen ons werk nog beter en vaker te kunnen doen? Word dan donateur. Dank je wel!