Symposium Onze school is Present

In een unieke samenwerking tussen de Hogeschool Viaa, Verus en Stichting Present is een methodiek ontwikkeld waarmee leerlingen zich actief inzetten in de buurt van de school. Veel scholen lopen er tegenaan dat ze meer aandacht aan burgerschapsvorming zouden willen geven dan in de praktijk gebeurt. Dat is nu niet meer nodig met de kant en klare methode ‘Onze school is Present’. Op verschillende plaatsen in het land is de afgelopen tijd geëxperimenteerd met deze methode. De prachtige resultaten die dit oplevert, willen we graag met jullie delen op het symposium ‘Onze school is Present’.

Symposium in het kort

  • In het plenaire programma deelt Jan Hoogland (lector ‘Vormend Onderwijs’) zijn visie op het belang van burgerschapsvorming in het onderwijs.
  • We staan stil bij de inhoud van de methodiek ‘Onze school is Present’ en de resultaten van het ontwikkelgerichte onderzoek naar de toepassing van de methodiek.
  • In de verschillende deelsessies is er ruimte voor praktische handvatten.

Het symposium is gratis toegankelijk voor leerkrachten, directie, besturen van basisscholen en lokale Present coördinatoren. Ook organisaties in het maatschappelijke en politieke veld en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Aanmelden is verplicht.

Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden.


Inhoud methode

De methode ‘Onze school is Present’ is ontwikkeld door de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa (lectoraat ‘Vormend onderwijs’) en is getest door basisscholen en lokale stichtingen Present. De lesmethode biedt mogelijkheden om in samenwerking met de lokale stichting Present kinderen voor te bereiden op een buitenschoolse activiteit waarin ze anderen concreet gaan helpen. Kinderen verkennen hun eigen talenten, ervaren wat zij kunnen bijdragen in de samenleving en ontwikkelen zich als betrokken burgers.

Achtergrond

Uit gegevens van de Inspectie van het Onderwijs blijkt, dat er op scholen nog veel ruimte is om te groeien in het aanbieden van burgerschapsvorming en sociale vorming in de praktijk. Present heeft veel ervaring in het begeleiden van sociale projecten. Bovendien sluit haar werkwijze aan bij de talenten van van kinderen. Andere voordelen voor deelnemende scholen:

  • Positionering in de maatschappelijke omgeving van de school;
  • Planmatig invulling geven aan de sociale ontwikkeling van kinderen in de basisschoolperiode;
  • Integreren van school en samenleving.