ANBI status

Stichting Present Utrecht heeft een ANBI-status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Utrecht

RSIN/Fiscaal nummer: 8168.79.588

Rekeningnummer: NL16RABO0105 4452 66 t.n.v. Stichting Present Utrecht

ANBI-status: ja

Publicatieplicht ANBI organisatie 2021

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-19882088
E-mailadres: info@presentutrecht.nl
Website: http://www.presentutrecht.nl
Post- en bezoekadres: Vliegendhertlaan 4A 3526 KT Utrecht

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Beleidsplan 2019 – 2021:

Download het beleidsplan [download]

Verslaglegging:

Download de jaarrekening 2020 [download]

Download het jaarverslag 2020 [download]

Bekijk hier alle jaarverslagen en de jaarrekening.

Bekijk hier de Code Goed Bestuur waar wij ons graag aan houden.

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Wim Nicolaas, voorzitter
  • Dianne Otte, secretaris
  • Alex Kroon, penningmeester
  • Gideon van de Brink, algemeen bestuurslid
  • Ruth Sival, algemeen bestuurslid
  • Roos Mulligen, algemeen bestuurslid

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn