Wat leeft er achter de Utrechtse voordeur?

Wat leeft er achter de voordeur?

Er zijn heel wat Utrechters die wel wat steun kunnen gebruiken. Op deze pagina hopen we je wat achtergrondinfo te geven. Zo lees je in deze reportage van Vrij Nederland lees je meer over het werk dat de buurtteams (waar wij veel mee samenwerken) uitvoeren. Wat speelt er nog meer?

Eenzaamheid

Eén op de drie inwoners van Utrecht voelt zich eenzaam. Zij missen intimiteit en sociale contacten. Eenzaamheid kan door vele redenen ontstaan, bijvoorbeeld door het verlies van een partner of door financiële problemen. Het is schokkend dat zoveel mensen in Utrecht zich eenzaam voelen. Door mensen met elkaar in contact te brengen hopen we sociale contacten en omzien naar elkaar te bevorderen.

Bron: Rapportage Eenzaamheid in Noordwest, IENB, februari 2010

Vluchtelingen zonder papieren

Noodopvang: vluchtelingen wiens asielverzoek wordt afgewezen krijgen 28 dagen om Nederland te verlaten. Sommige vluchtelingen kunnen niet terug naar hun land, anderen willen een nieuw verzoek indienen. Zij komen op straat te staan. De Noodopvang (SNDVU) regelt tijdelijke onderkomens voor vluchtelingen die nergens anders naartoe kunnen. Zonder verblijfsvergunning kan je weinig kanten op: je kunt niet werken of studeren. Een ontmoeting met andere inwoners van Utrecht is heel welkom!

Bron: www.sndvu.nl

Psychische problemen

Veel klusprojecten van Present vinden plaats bij mensen met psychische problemen. Door een depresssie of stoornis kan iemands leven ernstig ontregeld raken. Soms is iemand opgenomen geweest en werkloos geraakt. Het is een hele kunst om dan je leven weer op orde te krijgen. Veel psychische problematiek is chronisch, waardoor het zoeken is naar een manier van omgaan, naar wegen om overzicht te houden. Hulp bij het opruimen en schoonmaken van een huis kan veel orde brengen en zorgen voor een nieuwe start!

Bron: www.altrecht.nl / Present-ervaringen

Dementerende ouderen

Het aantal zwaar dementerende ouderen neemt toe. Zij worden opgevangen op gesloten afdelingen van woonzorgcentra, wanneer de zorg voor een partner en/of familie te veel is geworden. Dementie is een ziekte die veel vergt, van zowel de oudere zelf als van verzorgenden. Er zijn steeds meer beperkingen, verwarring en verlies van identiteit. Dementerende ouderen kunnen niet zelfstandig naar buiten of op stap. Ze kunnen vaak zelf geen initiatief meer nemen, ook niet binnenshuis. Wanneer een groep vrijwilligers langskomt zorgt dat voor extra aandacht, speciale activiteiten worden mogelijk: erg waardevol!

Bron: Dementie in Utrecht, de cijfers: 2005 – 2030, februari 2006, provincie Utrecht / Present-ervaringen in contact met woonzorgcentra

Dakloze mensen

Op dit moment gaan we in Utrecht uit van 1000 daklozen die op straat verblijven. Van dit aantal is ongeveer 93% man. Er zijn meerdere oorzaken waardoor iemand dakloos kan worden. Oorzaak kan zijn: het verlies van een baan of echtscheiding, schulden, psychische problemen, huisuitzetting, verslaving, of het vertrek uit de gevangenis/jeugdinternaat of psychiatrisch ziekenhuis. Vaak er is sprake van een combinatie aan problemen in een neerwaartse spiraal.
Het is moeilijk om als dakloze weer terug te komen in de maatschappij: alleen een huis is niet de oplossing. Bijkomende hulp is vaak noodzakelijk. Bijvoorbeeld hulp bij de financiën om schulden in kaart te brengen en een plan te maken voor aflossing van de schulden. Vaardigheden die voor velen vanzelfsprekend zijn, zijn voor mensen die lang op de straat hebben geleefd helemaal niet meer vanzelfsprekend. Er kunnen problemen zijn rondom het leven in huis, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.

Bron: praatjevaneendakloze.nl

Schulden

Bijna 20.000 mensen in Utrecht kunnen zeer slecht rondkomen. Per jaar worden zo’n 2.000 aanvragen voor schuldhulpverlening ingediend bij de gemeente. Het aantal mensen dat werkloos is groeit. Mensen die slecht rondkomen hebben veelal geen werk, doordat ze bijvoorbeeld arbeidsongeschikt zijn. Geldproblemen kunnen veel leed veroorzaken. Denk aan een huurachterstand, beslaglegging op eigendommen of het stopzetten van een uitkering. Wanneer zulke problemen zich voordoen is hulpverlening noodzakelijk en is hulp bij bijvoorbeeld een gedwongen verhuizing of het opknappen van een huis erg welkom.

Bron: Utrecht Monitor 2012, Gemeente Utrecht / www.tussenvoorziening.nl

Lichamelijke beperkingen en chronische ziekten

In de provincie Utrecht hebben zo’n 40.000 mensen te maken met een ernstige lichamelijke beperking. Omgerekend schatten we dat er zo’n 12.000 inwoners van de stad Utrecht te maken hebben met een ernstige lichamelijke beperking. Te denken valt aan motorische beperkingen, problemen met waarnemen, zoals blind of doof zijn en afasie. Door een chronische ziekte kan iemand beperkt worden, of door ouderdom. Een beperking heeft impact op allerlei praktische zaken, op werkzaamheden en op sociale contacten. Deze mensen zijn eerder werkloos en kunnen lang niet altijd terugvallen op een sociaal netwerk.

Bron: Monitor Zorg en Welzijn, Mensen met een lichamelijke beperking 2003 in de provincie Utrecht, februari 2003, Dienst Welzijn, Economie en Bestuur: Informatie en onderzoek