Aanmelden als donateur

Hier kun je je aanmelden om donateur te worden of Present een eenmalige machtiging geven. Je investeert hiermee in Present en in het leven van Utrechters die dat nodig hebben. Je draagt bij aan het realiseren van onze visie. Wij geloven in een Utrecht waar mensen er zijn voor elkaar.

Maak je liever rechtstreeks over, dan kan dat. Ons rekeningnummer is NL16RABO0105 4452 66 (ten name van Stichting Present Utrecht). Overschrijvingen graag o.v.v. e-mailadres.

Machtigingsformulier

    Door bovenstaande aan te klikken machtigt u stichting Present deze eenmalige of periodieke gift van uw rekening af te schrijven.