Voor hulpverleners

Werkwijze Present Utrecht

Wat is Present Utrecht?

Wij koppelen groepen vrijwilligers aan mensen die hulp kunnen gebruiken. De begeleiding van de vrijwilligers is professioneel en we werken samen met vele maatschappelijke organisaties in Utrecht. Zo komt de hulp terecht bij mensen die dit het meest kunnen gebruiken.  We matchen ongeveer 300 projecten per jaar, zowel sociale activiteiten als praktische klussen. We dragen zo bij aan een Utrecht waar mensen er voor elkaar zijn.

Lees verder of bekijk de flyer voor hulpverleners

Welke vrijwilligers melden zich bij Present?

Groepen (meestal 5-8 personen) die op een avond of dag zich om niet willen inzetten. Groepen kunnen studenten zijn, een groep uit een kerk of een groep collega’s of vrienden. Vrijwilligers hebben een unieke bijdrage, ze komen onbevooroordeeld binnen. Vrijwilligers melden zich aan als groep en geven aan bij Present wanneer ze iets willen doen. Ze geven hun voorkeur en talenten op: sociaal of praktisch; eenmalig of structureel, specifiek in 1 wijk of breed inzetbaar. Daarna gaat Present op zoek naar een passend project.

Hulp nodig?

Present werkt altijd met maatschappelijke organisaties samen. Hulpvragen worden altijd ingediend door een hulpverlener. De eenmalige hulp van een groep vrijwilligers is daarmee deel van een langer traject. De aanvragende instantie is verantwoordelijk voor de cliënt. De hulpverlener is daarom actief in het traject betrokken, doorgaans via gezamenlijke kennismaking en aanwezigheid bij het begin van het project. De criteria waar we naar kijken zijn: de cliënt heeft geen of beperkt sociaal netwerk, geen of weinig geld en fysieke of psychische gezondheidsproblemen.

Welke hulp?

Hulp waarvoor veel handjes nodig zijn. Present heeft geen vakmensen, maar gemotiveerde vrijwilligers die kunnen helpen met (grote) klussen. Denk aan: een woning witten, tuin opknappen, huis opruimen of schoonmaken. We denken graag mee of een hulpvraag geschikt is voor de vrijwilligers die zich bij ons aanmelden. De cliënt zelf zorgt voor de benodigde materialen. Present organiseert ook veel sociale projecten. Wil je dus een activiteit voor een bepaalde doelgroep (die aan de criteria voldoet) organiseren, dan kun je ook contact met ons opnemen. We nemen alleen praktische hulpvragen aan binnen de gemeente Utrecht.

Ontmoeting net zo belangrijk als de klus

Als Present vinden we de ontmoeting tussen mensen tijdens een Presentproject minstens zo belangrijk als het klaren van de klus. Voor cliënten is het bijzonder dat een groep vreemde mensen hen ‘zomaar’ komt helpen. Het toegenomen zelfvertrouwen en het ontluikende perspectief biedt kansen voor meer structurele oplossingen. Ook voor de groep vrijwilligers kan het project een betekenisvolle ervaring zijn. Ze ontmoeten iemand die ze anders waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten. We zeggen wel eens: in de kern is het organiseren van een Presentproject het faciliteren van ontmoetingen!

Effect?

De interventie kan letterlijk en figuurlijk ruimte en licht geven en als nieuwe start ervaren worden. Uit een impactstudie die Present heeft laten doen, blijkt dat de inzet als waardevol en aanvullend ervaren wordt door hulpverleners, dat vrijwilligers gemotiveerd raken zich vaker in te zetten en dat cliënten in beweging komen. Movisie, een kennisinstituut voor maatschappelijke vraagstukken, heeft de werkmethode van Stichting Present opgenomen in de databank ”effectieve sociale interventies”.

Goed om te weten

Groepen melden zich bij Present met een specifieke datum en tijd waarop ze aan de slag willen. Dit vergt van de hulpverlener soms enige flexibiliteit. De meeste projecten vinden ’s avonds doordeweeks en overdag op zaterdag plaats. We kunnen helaas niet garanderen dat een ingediende hulpvraag altijd wordt opgelost, omdat we afhankelijk zijn van het aanbod van de vrijwilligers. Present werft dus niet zelf groepen n.a.v. een hulpvraag.

Concreet:

U meldt hier een hulpvraag of u ontvangt een mail met een concreet aanbod van een of meerdere groepen. Bovenstaande hebben we ook in een compacte flyer verwoord.

Ervaringen

Wat hulpverleners schreven over ons en onze vrijwilligers:

  • “Maria was doodop maar ze is jullie zeer dankbaar. Ze ziet dat met vereende krachten haar flat toch weer een stuk leefbaarder is geworden. Jullie zijn goud waard.”
  •  “De werkwijze is goed, de communicatie is goed, de verslaglegging is goed.”
  • “Mevrouw en haar zoon zijn zorgmijders en hebben geen sociaal netwerk. We zijn nu een stapje verder gekomen doordat mevrouw ‘vreemde mensen’ nu wel toelaat en vertrouwt.”
  • “In één woord: geweldiggggggggggggg”
  • “Leuk dat jullie er waren! Het was mooi om te zien hoe jullie ongedwongen contact legden met onze bewoners. Dank jullie wel.”
  • “Het was zoveel wat er bij Renée gedaan moest worden, dat er zonder jullie geen beginnen aan was, vooral gezien haar lichamelijke conditie en het lage budget.’
  • “We hebben weer een volgende stap gemaakt: nu kan meneer weer in een slaapkamer op een echt bed slapen. Daarmee is het mogelijk geworden dat hij thuis kan blijven wonen.