Voor vrijwilligers

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Wij worden blij als we deze twee groepen bij elkaar mogen brengen. we zijn makelaar in (eenmalig) vrijwilligerswerk voor groepen. Je kunt je in Utrecht inzetten voor stadsgenoten die (tijdelijk) te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Hoe we dat doen vind je onderaan deze pagina.

In een dag(deel) komt er echt iets van de grond

Je kunt met je groep eenmalig aan de slag. Je beleeft met elkaar een zinvolle en goed bestede dag.  Ook als jouw groep zich op structurele basis voor een ander in Utrecht  wil inzetten kunnen je meedoen. Present wil een beweging ondersteunen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde.l
We geloven in een Utrecht waar mensen er zijn voor elkaar!

Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van jullie, de groep vrijwilligers. Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Maar door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs achter gesloten voordeuren. Jullie aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door zo samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen van de Utrechtse samenleving.  En omdat we projecten willen organiseren die gebaseerd zijn op jullie interesses, kennis en kunde selecteren wij hulpvragen waarbij jullie inzet zinvol én effectief is.

Doe ook mee!

Dus, wil jij met jouw team, afdeling, kring, familie of vriendengroep “present zijn” in Utrecht? Klik hier om direct aan te melden!

Werkwijze Stichting Present Utrecht

Present organiseert projecten voor vrijwilligersgroepen volgens onderstaande stappen:

1. De voorbereiding

Als je Present nog niet zo goed kent, ga je (eventueel samen met je groep) in gesprek met een medewerker van Present om kennis te maken met de werkwijze, het doel en de visie van Present. Ook kunnen we samen kijken wat de mogelijkheden zijn voor jullie groep. Ken je Present al? Overleg dan met je groep wat je te bieden hebt en welk type project jullie uit zouden willen voeren.

2. Aanmelding

De groep vult een aanmeldformulier in via de website en vermeldt wat voor project ze willen doen en op welke datum (minimaal 6 weken van te voren). Avondprojecten kunnen uiterlijk om 18.30 (sociaal) of 19.00 (praktisch) starten. We vragen bij de aanmelding om e-mailadressen van alle betrokkenen om de groep te kunnen informeren over het project en na afloop te kunnen bedanken.

3. Koppeling

Vervolgens gaat Present op zoek naar een project dat past bij de groep. Dit gebeurt via maatschappelijke organisaties. Hulpverleners en activiteitenbegeleiders in instellingen kennen hun cliënten en staan ervoor garant dat de hulp terecht komt bij hen die het hardst nodig hebben. Dat zijn mensen die weinig of geen geld, gezondheid of sociaal netwerk hebben.

4. Locatiebezoek

Zodra er een koppeling is gemaakt, plant Present een locatiebezoek, waarbij de contactpersoon van de vrijwilligers, de hulpverlener van de maatschappelijke organisatie, de hulpontvanger (in het geval van een praktisch project) en iemand van Present aanwezig zijn. Hier worden de afspraken omtrent het project gemaakt. Er wordt een projectbeschrijving gemaakt met alle afspraken.

5. Het project

Na dit bezoek kan het project plaatsvinden. Het project wordt opgestart en in de meeste gevallen ook weer afgesloten door een medewerker van Present.

6. Evaluatie

Nadat het project heeft plaatsgevonden, vindt de evaluatie plaats: een medewerker van Present belt de vrijwilliger en de hulpverlener om te horen hoe het project is verlopen.

7. Terugkoppeling

Als Present in contact met de hulpverlener een  update krijgt van de situatie van de hulpverlener, dan zullen we je dit laten weten.

Quotes van vrijwilligers

  • “Ik vond het prettig hoe Present ons heeft begeleid. Het was helder wat er moest gebeuren en waar we terechtkwamen.”
  • “Het geeft zoveel voldoening om iemand die je niet kent, maar die hulp nodig heeft, te helpen.”
  • “Wat kun je veel werk verrichten in een korte periode met een gemotiveerde groep vrijwilligers!”
  • “Een man van 95 heeft de hele avond met een van ons gedanst. Hij was hier zichtbaar van aan het genieten.”
  • “In het begin leek het of Jos wat afstandelijk was, maar toen we samen bezig waren, leek het of hij zich steeds meer op zijn gemak ging voelen.”
  • “De combinatie van schilderen en het ontmoeten van de hulpontvanger is een topcombinatie. Het geeft een zeer voldaan gevoel en je wordt er blij van.”

Lees meer over meedoen als bedrijf, familie, kerk, studentenvereniging, school of ander netwerk