Voor vrijwilligers

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! We organiseren (eenmalig) vrijwilligerswerk voor groepen. Je kunt je in Utrecht één dag(deel) inzetten voor stadsgenoten die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Op deze pagina vertellen we je graag hoe dat in zijn werk gaat.

In een dag(deel) komt er echt iets van de grond

Je kunt met je groep eenmalig aan de slag. Je beleeft met elkaar een zinvolle en goed bestede dag. Afhankelijk van jullie eigen talenten en interesses, knappen jullie bijvoorbeeld een tuin op van een stadsgenoot, of organiseren een gezellige spellenmiddag voor bewoners van een woonzorgcentrum. Wat jullie doen, maakt echt verschil in het leven van een stadsgenoot. Een paar uur van je tijd lijkt misschien weinig, maar jullie bijdrage is altijd een puzzelstukje in een groter geheel! Dit komt, doordat Present nauw samenwerkt met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties.

Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van jullie, de groep vrijwilligers. Jullie agenda, talenten en mogelijkheden staan centraal. Maar door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs achter gesloten voordeuren. Jullie aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door zo samen te werken, bereiken we de meest kwetsbare groepen van de Utrechtse samenleving. Jullie inzet is zinvol én effectief.

 

Werkwijze Stichting Present Utrecht

Present organiseert projecten voor vrijwilligersgroepen volgens onderstaande stappen:

1. Aanmelding

Minimaal 6 weken voordat jullie een project willen doen, vul je namens de hele groep het online aanmeldformulier in. Je vermeldt hierop de door jullie gewenste datum en het geschatte aantal deelnemers. Als je wilt, kun je ook alvast een voorkeur opgeven voor een sociale of praktische activiteit.

2. De voorbereiding

Een medewerker van Present neemt contact met jullie op om door te spreken wat jullie leuk vinden om te doen en waar jullie goed in zijn. We bespreken wat voor activiteiten er bij jullie groep zouden passen.

3. Koppeling

Vervolgens gaat Present op zoek naar een project dat past bij de groep. Dit gebeurt via maatschappelijke organisaties. Hulpverleners en activiteitenbegeleiders in instellingen kennen hun cliënten en staan ervoor garant dat de hulp terecht komt bij hen die het hardst nodig hebben. Dat zijn mensen die weinig of geen geld, gezondheid of sociaal netwerk hebben.

4. Locatiebezoek

Zodra er een koppeling is gemaakt, plant Present een locatiebezoek, waarbij de contactpersoon van de vrijwilligers, de hulpverlener van de maatschappelijke organisatie, de hulpontvanger (in het geval van een praktisch project) en iemand van Present aanwezig zijn. Hier worden de afspraken omtrent het project gemaakt. Er wordt een projectbeschrijving gemaakt met alle afspraken.

5. Het project

Na dit bezoek kan het project plaatsvinden. Het project wordt opgestart en in de meeste gevallen ook weer afgesloten door een medewerker van Present.

6. Evaluatie

Nadat het project heeft plaatsgevonden, evalueren we met jullie en met de hulpverlener om te horen hoe het project is verlopen.

7. Terugkoppeling

Als Present in contact met de hulpverlener een update krijgt van de situatie van de hulpverlener, dan zullen we je dit laten weten.

Doe ook mee!

Wil jij met jouw team, afdeling, kring, familie of vriendengroep “present zijn” in Utrecht? Klik hier om direct aan te melden! Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op!

Quotes van vrijwilligers

  • “Ik vond het prettig hoe Present ons heeft begeleid. Het was helder wat er moest gebeuren en waar we terechtkwamen.”
  • “Het geeft zoveel voldoening om iemand die je niet kent, maar die hulp nodig heeft, te helpen.”
  • “Wat kun je veel werk verrichten in een korte periode met een gemotiveerde groep vrijwilligers!”
  • “Een man van 95 heeft de hele avond met een van ons gedanst. Hij was hier zichtbaar van aan het genieten.”
  • “In het begin leek het of Jos wat afstandelijk was, maar toen we samen bezig waren, leek het of hij zich steeds meer op zijn gemak ging voelen.”
  • “De combinatie van schilderen en het ontmoeten van de hulpontvanger is een topcombinatie. Het geeft een zeer voldaan gevoel en je wordt er blij van.”

Jouw groep

Lees meer over meedoen als bedrijf, familie, kerk, studentenvereniging, school of ander netwerk.

Ook als jouw groep zich op structurele basis voor een ander in Utrecht wil inzetten, dan kan dat bij Present. Geef dit aan op je aanmeldformulier of bel ons voor de mogelijkheden.