Onderzoek naar impact

IPW-rapport over de waarde van Present: IPW_Rapport

Present Utrecht heeft in het voorjaar van 2013 een impact onderzoek uit laten voeren. Wat blijkt: “Inzet vrijwilligers Present bij kwetsbare mensen loont”. Het RD schreef er een artikel over, en hieronder kun je de samenvatting lezen. Ben je benieuwd naar het hele rapport, mail dan naar info@presentutrecht.nl. De samenvatting van het onderzoek is ook te downloaden als pdf-bestand.

De impact van Present in Utrecht

Stichting Present Utrecht werkt sinds 2005 aan het verbinden van mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dit doet Present door praktische en sociale projecten te organiseren, waarbij vrijwilligers klussen bij mensen die dit zelf niet (alleen) kunnen of waarbij ze een dagdeel doorbrengen met mensen die ze normaal gesproken niet zo snel zouden ontmoeten. Present Utrecht heeft als doel om een maatschappelijke beweging op gang te brengen waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien. Daarbij richt Present zich op mensen die graag iets willen doen waar ze goed in zijn en die zelf kiezen wanneer en hoe vaak ze zich inzetten.

Impactonderzoek

Na zeven jaar maken we een balans op: brengt Present Utrecht inderdaad een beweging op gang? Werken we mee aan een verandering bij vrijwilligers? Wat is het effect op hulpontvangers*?
Via enquêtes en groepsinterviews heeft onderzoeksbureau Necker van Naem een studie uitgevoerd naar de impact van het werk van Present. We zijn trots op de resultaten van dit onderzoek, want er wordt inderdaad iets in beweging gezet!

Resultaten

Present is in de ogen van alle betrokkenen een professionele organisatie met een uniek aanbod. De meerwaarde van de projecten van Present ligt voor vrijwilligers in de toegang tot hulpontvangers, de mogelijkheid van vrije en eenmalige deelname en de garantie dat de hulp op een goede plek terechtkomt. Voor hulpverleners, welzijnsmedewerkers en maatschappelijke organisaties biedt Present een welkome aanvulling op de zorg en dienstverlening aan cliënten. Daarnaast verbreden de projecten van Present de leefwereld en het bewustzijn van de cliënten.
Deelname aan de projecten van Present vergroot bij een groot deel van de vrijwilligers de motivatie om meer vrijwilligerswerk te gaan doen. Daarbij dragen de vrijwilligers de ervaring actief uit en stimuleren ze andere mensen om ook vrijwilligerswerk te gaan doen. Hiermee is de aanzet tot ‘een beweging op gang brengen’ gegeven.

Wat is de impact?

Impact op vrijwilligers

  • Presentprojecten brengen vrijwilligers in contact met mensen die ze anders zelden of nooit ontmoet zouden hebben. Er komt een ontmoeting tot stand, die zonder bemiddeling van Present niet of minder eenvoudig was gerealiseerd.
  • Deelname aan een project biedt (directe) voldoening voor de vrijwilligers. Zij ervaren de projecten als een leuke, verrassende en interessante activiteit. De blijdschap van de hulpontvangers geeft veel voldoening.
  • Vrijwilligers vergroten hun kennis over de maatschappij.
  • Projectdeelname laat vrijwilligers inzien hoe eenvoudig het kan zijn om iemand anders te helpen en hoe je in korte tijd veel voor iemand anders kunt betekenen.
  • 73% van de vrijwilligers is na deelname aan een project gemotiveerd om opnieuw dan wel meer vrijwilligerswerk te gaan doen.

Impact op hulpontvangers

  • De hulp leidt tot een concreet resultaat en wordt gewaardeerd door de hulpontvangers. Daarbij hebben de hulpontvangers meestal ook een leuke dag waardoor zij meer vertrouwen krijgen in de hulpverlening.
  • De projecten verbreden het blikveld van de hulpontvangers door de positieve ervaring met en de prettige benadering van de vrijwilligers. Dit komt mede doordat er geen tegenprestatie van de cliënt wordt verwacht voor de verleende hulp. Daarnaast speelt de ontmoeting met een ‘andere wereld’, zoals mensen uit het bedrijfsleven, hierin een rol.
  • Meer dan de helft van de hulpverleners vindt dat de (eenmalige) inzet van de vrijwilligers de hulpontvanger heeft gestimuleerd om zelf in actie te komen. Hulpontvangers kunnen soms langere tijd en blijvend in beweging komen.

Impact op organisaties en hulpverleners

  • Hulpverleners zijn onder de indruk van de manier waarop de vrijwilligers met hun cliënten omgaan. De vrijwilligers benaderen hen niet als cliënt of patiënt, maar als persoon. Dit leidt tot een heel andere vorm van contact dan tussen hulpverleners en hun cliënten. Een belangrijke reden hiervoor lijkt dat de vrijwilligers onbevooroordeeld zijn en niets van de hulpontvangers verwachten of verlangen.
  • De projecten van Present bieden een welkome aanvulling op de zorg- en dienstverlening van de maatschappelijke organisaties. Door de (praktische) ondersteuning die Present biedt, bijvoorbeeld het schilderen van een huis of het opruimen van een tuin, komen hulpverleners weer een stapje verder met de cliënt. Door de inzet van de vrijwilligers worden klussen gedaan of sociale activiteiten ondernomen waar de hulpverleners of welzijnsmedewerkers de tijd, middelen en mankracht niet voor hebben. Zo is het door de inzet van de vrijwilligersgroepen van Present mogelijk om in korte tijd een groot effect te verwezenlijken.