Meer info over giften

U kunt Stichting Present Utrecht steunen door een gift te geven of door sponsor te worden. Stichting Present Utrecht is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften gedaan aan de Stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Het rekeningnummer van Stichting Present Utrecht is NL16 RABO 0105 4452 66 t.n.v. Stichting Present Utrecht. U kunt direct geven via Ideal of een machtiging invullen.

Present zorgt voor een structurele stroom van groepen die eenmalig iets kunnen doen. Om deze stroom en de kwaliteit van de projecten te waarborgen is er een team op kantoor dat betaald wordt. Zij begeleiden de projecten, geven groepen presentaties en instructies en zorgen dat we contacten hebben met professionele hulpverleningsorgansaties. Op deze manier komt de inzet van de groepen op de juiste plekken terecht.

Als stichting is Present Utrecht volledig afhankelijk van partners. Wilt u ook sponsor of partner worden of zoekt u een professionele partner op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Neem contact op met coördinator Renske Raalte, 06-47147673, renske.raalte@presentutrecht.nl