Missie, visie & waarden

We geloven in een Utrecht waar mensen er zijn voor elkaar!

We zien en weten dat mensen van harte bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is soms (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Missie

Present Utrecht versterkt een beweging waarin steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden er te zijn voor elkaar.

Visie

Een Utrecht waarin mensen er zijn voor elkaar en waar dit nog niet is, wil Present de brug zijn die vrijwilligers verbindt aan de nood in de stad.

Naam en logo

Het logo van Present beeldt uit waar Present als organisatie voor staat, ook in Utrecht: een brug en een mens met open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat, kunnen mensen elkaar ontmoeten. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen worden met elkaar verbonden. De verfvegen laten iets van het concrete zien van Present: mensen zijn bereid hun handen uit te strekken naar een ander. De naam ‘Present’ wil zeggen: er zijn voor de ander, als een cadeau, in het hier en nu, de ‘present time’.

Impact

Vrijwilligerswerk met Present heeft zin! Dit blijkt uit verschillende onderzoeken. Zo heeft Present Utrecht een impactonderzoek uit laten voeren, waaruit onder andere blijkt dat meer dan de helft van de hulpverleners vindt dat de (eenmalige) inzet van de vrijwilligers de hulpontvanger heeft gestimuleerd om zelf in actie te komen. De samenvatting van dit onderzoek lees je hier.

Ook is de ‘methode Present’ opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten. Lees verder. 

KERNWAARDEN

Wij geloven in een Utrecht waar mensen er zijn voor elkaar

1. Ieder mens is alles waard

Vrijwilligers en hulpontvangers zijn gelijkwaardig en verdienen aandacht en respect. Daarom wil Present Utrecht zich met hart en ziel inzetten om mensen echt mens te laten zijn. Ieder individu is waardevol en kostbaar en heeft iets moois te bieden. We doen voor elk project ons uiterste best om dat voor alle betrokkenen zichtbaar te maken.

2. Dichtbij verbinden

Present is geworteld in de lokale samenleving. Een van onze belangrijkste waarden is dat we lokaal onze verantwoordelijkheid willen nemen. In Utrecht willen wij bouwen aan netwerken met maatschappelijke partners. Tegelijkertijd willen wij ook mensen dichtbij – in hun eigen leefomgeving – met elkaar verbinden. Dat is niet vrijblijvend: Presentprojecten zijn een leerervaring – de ander (en zijn/haar situatie) komt ook dichtbij jezelf en confronteert je ook met je eigen leefwereld. In deze kernwaarde zit ook een element van werken aan gerechtigheid. Verbinding – en heling – is nodig in een gebroken wereld.

3. Goed doen goed doen

We willen goed doen en dit op een professionele manier. We geloven in een stad waarin mensen er zijn voor elkaar. We sluiten aan bij de huidige behoefte en mogelijkheden om te werken aan die sociale gerechtigheid. Daarom werken we creatief, innovatief, flexibel en dynamisch. We zijn professioneel in ons werk en leveren kwaliteit, met zorg en aandacht. We begeleiden onze vrijwilligers en zijn betrouwbaar. Alle partijen waarmee we samenwerken kunnen van ons op aan.

Hier vind je een PDF met de achtergrondinfo van Present.