Visie & missie

We geloven in een Utrecht waar mensen er zijn voor elkaar!

We zien en weten dat mensen van harte bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is soms (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging ondersteunen in Utrecht waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Naam en logo

Het logo van Present beeldt uit waar Present als organisatie voor staat, ook in Utrecht: een brug en een mens met open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat, kunnen mensen elkaar ontmoeten. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen worden met elkaar verbonden. De verfvegen laten iets van het concrete zien van Present: mensen zijn bereid hun handen uit te strekken naar een ander. De naam ‘Present’ wil zeggen: er zijn voor de ander, als een cadeau, in het hier en nu, de ‘present time’.

Impact

Vrijwilligerswerk met Present heeft zin! Dit blijkt uit verschillende onderzoeken. Zo heeft Present Utrecht een impactonderzoek uit laten voeren, waaruit onder andere blijkt dat meer dan de helft van de hulpverleners vindt dat de (eenmalige) inzet van de vrijwilligers de hulpontvanger heeft gestimuleerd om zelf in actie te komen. De samenvatting van dit onderzoek lees je hier.

Ook is de ‘methode Present’ opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten. Lees verder