Corona hulpvraag melden

Als Present Veenendaal zijn we op zoek naar hulpverleners die zich zorgen maken over hun cliënten. Wij willen jullie als hulpverleners ontlasten door cliënten te matchen met vrijwilligers die hen praktische en emotionele hulp kunnen bieden. Weet je van een paar mensen die onder je zorg vallen dat zij het juist nu erg zwaar hebben? Vrijwilligers kunnen via Present helpen bij boodschappen doen, een bloemetje brengen, een voedselbankpakket ophalen, de hond uitlaten, medicijnen brengen of een Present verwenpakket brengen. Ook een luisterend oor bieden is een mogelijkheid.

Meld in overleg met je cliënt hem of haar bij ons aan!

~let op, vrijwilligers zullen niet naar binnen gaan bij de hulpontvangers~

Hulpvraag Corona