Accon aan de slag bij Boogh, Abrona en Buitenzorg.

03-10-2019

Op 26 maart 2019 vond er een eerste verkennend gesprek plaats tussen Accon AVM en Present Veenendaal. Het bestuur van Accon AVM had haar medewerkers uitgedaagd om zich maatschappelijk betrokken in te zetten volgens 3 spelregels:  je doet het samen, het is een ‘doe’ actie en het team koppelt haar bevindingen achteraf terug. Er was tot 1 april tijd om een plan in te dienen. Team Accon AVM Veenendaal heeft Present ingeschakeld voor een actieplan en Present maakte dezelfde dag een concept projectplan. Op 25 juni vernam Present dat het plan geaccepteerd was. Op maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 september gingen 3 teams van Accon AVM Veenendaal aan de slag via Boogh, Abrona en Buitenzorg.

Projectcoördinator Henriette de Man en vrijwillige groepencoördinator Frits Beckerman trokken de voorbereidingen vlot. Er werden 3 intensieve projecten gerealiseerd. Een sociaal project en twee praktische projecten. De medewerkers van Accon AVM gaven aan dat de projecten er voor hadden gezorgd dat ze een bredere kijk hadden gekregen op de problematiek die er speelt binnen het maatschappelijk veld en dat ze daadwerkelijk personen hadden gesproken die ze normaal niet zouden hebben ontmoet. “Daarnaast was het ook erg leuk om op deze manier met elkaar als collega’s bezig te zijn”. Een van de hulpontvangers was zo blij geweest  met de hulp in zijn tuin dat hij de groep verraste door hen op kantoor een taart te laten bezorgen. Wil je als bedrijf ook een dergelijk avontuur met Present aan gaan? Meld je aan via info@presentveenendaal.nl!

Foto: Als dank voor de hulp in de tuin ontving de groep van de hulpontvanger geheel onverwachts een taart!