Beauty, kletspot of tóch naar buiten?

13-06-2019

Het is donderdag 13 juni even na 13.00 uur als ik bij Boogh binnen wandel voor een sfeerimpressie van een project.  De drie kartrekkers van het personeelsuitje voor Eleos zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de middag. In totaal gaan er vanmiddag 16 secretaresses van Eleos vanuit de locatie Amersfoort  en Ede aan de slag bij de dagbesteding van Boogh. Als Present Veenendaal mochten we het contact tot stand brengen tussen de twee partijen en konden we ze de ruimte geven voor de invulling van de middag. Tijdens een eerdere brainstormsessie ontstonden er mooie plannen tussen de beide partijen en kon er een definitief akkoord komen voor het project. De secretaresses zien elkaar niet dagelijks, veel van hen werken deeltijd. Ook werken ze niet allemaal op dezelfde locatie. Echter de bewogenheid voor kwetsbare mensen is iets wat ze buiten het gezamenlijke klaren van de dagelijkse klussen voor de werkgever delen. De groep bleek unaniem akkoord te gaan met het plan om personen met niet aangeboren hersenletsel een geweldige middag te geven. De secretaresses konden zelf kiezen welke activiteit ze wilde mee doen: beauty, kletspot of naar buiten. Als de groep compleet is, kan er een foto gemaakt worden. Dat is één van de herinneringen aan deze middag die ze meenemen!