Overhandiging impactrapport aan burgemeester Gert-Jan Kats

10-09-2019

Op maandag 9 september werden Algemeen Coordinator  Femke Muit en Project Coordinator Henriëtte de Man – Smit van Present Veenendaal ontvangen op het gemeentehuis in Veenendaal door burgemeester Gert-Jan Kats en beleidsmedewerker Sociaal Domein Gabriella Boehmer.  De aanleiding was de voor de zomer uitgekomen impactmeeting die samen met Present collega Lisanne Henning ontwikkeld was. Dit naar aanleiding van de enkele jaren eerder uitgekomen landelijke impactmeting van Present Nederland, ontwikkeld door het Instituut voor publieke waarden (IPW). Het rapport laat zien dat het inzetten van vrijwilligers potentieel door middel van groepen preventief en kostenbesparend werkt. Tijdens het gesprek bleek het opnieuw van belang dat deze manier van vrijwillige inzet aanvullend is binnen de Veenendaalse vrijwilligersmarkt en dat het dient gecontinueerd  te worden. Om dit te waarborgen zijn er vanuit de samenleving-breed niet alleen groepen nodig maar ook partnerschappen die dit werk mogelijk maken. De gemeente Veenendaal zet zich in om met betrekking tot de continuïteit van Present Veenendaal haar steentje bij te dragen. We zijn blij met een betrokken gemeente en hopen dat ons impactrapport meehelpt een verdere  bewustwording op gang te brengen van de waarde van alle mooie initiatieven in Veenendaal op het gebied van vrijwilligerswerk. Het rapport is op te vragen via info@presentveenendaal.nl of in te zien via https://stichtingpresent.nl/veenendaal/wp-content/uploads/sites/141/2019/06/Impactrapport-def.pdf.