Persbericht: Patrimonium woonservice steunt Present Veenendaal.

21-12-2018

Groepen vrijwilligers die kwetsbare huurders ondersteunen. Dat is de basis van de samenwerking tussen Present Veenendaal en Patrimonium woonservice. Om die samenwerking nog meer kracht bij te zetten, ondertekenden Trees van Haarst, directeur-bestuurder van Patrimonium en Marja Jager-Vreugdenhil, voorzitter van Present Veenendaal, vrijdag 21 december een samenwerkingsconvenant. Daarin is onder meer vastgelegd dat Patrimonium Present Veenendaal gaat ondersteunen. Patrimonium is enthousiast over de aanpak van Present en heeft inmiddels ervaren dat deze hulp een grote sociale en maatschappelijke impact heeft en ook de leefbaarheid van de wijken kan verbeteren.

Afgelopen jaar waren al 12 groepen vrijwilligers via Present actief bij huurders van Patrimonium. Het gaat daarbij om werkzaamheden die niet binnen het onderhoud van Patrimonium vallen, zoals schilderen, behangen, schoonmaken, vloer leggen, opruimen en afvoeren en opknappen van tuinen. En dat bij huurders die hier zelf niet toe in staat zijn. Voorwaarde voor de vrijwilligershulp van Present is namelijk dat de ontvanger onvoldoende netwerk, financiën en gezondheid heeft om zelf de klus te klaren. De hulpontvanger draagt zelf ook naar vermogen bij aan het project. Zo ontstaat er “ontmoeting op basis van gelijkwaardigheid”.

Gebiedsregisseurs van Patrimonium kunnen zelf een hulpvraag aanmelden. Die komt vervolgens in de database van Present en als een vrijwilligersgroep die hulpvraag interessant vindt, komt er een match tot stand. De groepen kiezen zelf het project dat het meest bij hen past. De vrijwillige groepencoördinator van Present Veenendaal blijft bij het project betrokken om ervoor te zorgen dat het goed verloopt volgens de methodiek die Present hiervoor heeft ontwikkeld.

Present Veenendaal is blij met het uitgesproken vertrouwen in haar werkwijze en Patrimonium met de extra dienstverlening die dankzij de samenwerking aan huurders kan worden geboden.