Voortzetting samenwerking met het Rembrandtcollege.

13-02-2018

Present Veenendaal ondersteunt het Rembrandtcollege in het voorjaar van 2018 met de organisatie van de maatschappelijke stage voor 200 leerlingen van de brugklas.

Ondanks het feit dat de overheid de scholen niet meer verplicht om een aantal lesuren per schooljaar in te zetten voor maatschappelijke stage, is het Rembrandt College van mening dat ervaringen op doen met vrijwilligerswerk goed is voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. In 2016 zijn alle brugklassers van het Rembrandt College via Present een halve dag als vrijwilliger bij verschillende (zorg)instellingen in Veenendaal aan de slag gegaan. Dit was een zeer groot succes! Zo enthousiast dat betrokken partijen het voornemen hebben om dit elk jaar met de brugklassers van het Rembrandt te gaan doen. Samenwerkingsafspraken voor 2018 zijn vastgelegd in een convenant en deze is officieel op donderdag 30 november 2017 ondertekend!