ANBI status

Stichting Present Veenendaal heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Veenendaal

RSIN/Fiscaal nummer: 852913345

ANBI-status: ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 304 99 184

E-mailadres: info@presentveenendaal.nl

Website: www.presentveenendaal.nl

Postadres: Baronesselaan 4, 3905 HH Veenendaal

Bezoekadres: Markt 10, 3901DN Veenendaal

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Download realisatie 2016                                 Getekende jaarrekening PV 2016

Download begroting 2017                                 Stichting Present Veenendaal Begroting 2017

Download de business case                              Business case Present 22 april 2014

Download het Strategisch plan 2017-2012       Strategisch plan Present 2017-2020

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Marja Jager (voorzitter)
  • Wim Oolbekkink (secretaris)
  • Frits Gidding (penningmeester)
  • Martin Dekker (algemeen lid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn