ANBI status

Stichting Present Veenendaal heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Veenendaal

RSIN/Fiscaal nummer: 852913345

ANBI-status: ja

Contactgegevens

De telefoonnummers van onze coördinatoren vindt u  hier.

E-mailadres: info@presentveenendaal.nl

Website: www.presentveenendaal.nl

Postadres: Baronesselaan 4, 3905 HH Veenendaal

Bezoekadres: Wiltonstraat 42-46, 3905 KW Veenendaal

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Download realisatie  2019                                                  Stichting Present Veenendaal Jaarrekening 2019

Download begroting 2019-2020                                         Begroting

Download het Strategisch plan 2017-2020                        Strategisch plan Present 2017-2020

Download ons Beleidsplan 2019-2020                              Beleidsplan 2019

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Marja Jager (voorzitter)
  • Wim Oolbekkink (secretaris)
  • Frits Gidding (penningmeester)
  • Martin Dekker (algemeen lid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn