ANBI status

Stichting Present Veenendaal heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Veenendaal

RSIN/Fiscaal nummer: 852913345

ANBI-status: ja

 

Contactgegevens

De telefoonnummers van onze coördinator vindt u  hier.

E-mailadres: info@presentveenendaal.nl

Website: www.presentveenendaal.nl

Postadres: Baronesselaan 4, 3905 HH Veenendaal

Bezoekadres: Wiltonstraat 42-46, 3905 KW Veenendaal

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

 

Download Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Standaardformulier publicatieplicht st Present
Download realisatie  2020 Jaarrekening 2020
Download begroting 2019-2020 Begroting 2019- 2020
Download het Strategisch plan 2017-2020 Strategisch plan Present 2017-2020
Download ons Beleidsplan 2019-2020 Beleidsplan 2019-2020
Download ons Strategisch plan 2021-2024 Strategisch plan Present 2021-2024

 

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Martin Dekker (voorzitter)
  • Wim Oolbekkink (secretaris)
  • Frits Gidding (penningmeester)
  • Carla Saathof (algemeen lid)
  • Esther Hoekstra-Schlingmann (algemeen lid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn