Team en Bestuur

Operationeel team

Algemeen coördinator & fondsenwerver, Judith Steegmans

De wereld een beetje mooier maken door mensen te verbinden die iets voor elkaar kunnen betekenen, dat is waarom ik graag voor Stichting Present werk als coördinator en fondsenwerver. Stel je eens voor; een samenleving waar mensen elkaar ontmoeten en begrijpen, elkaar inspireren, zich ontwikkelen en een bijdrage leveren. Dat je in een dag het verschil maakt in iemands leven die het op dat moment moeilijk heeft? Dat kan alleen samen met vrijwilligers, want zonder hen zijn we nergens. En iets doen voor je naaste is betekenisvol en dat kan iedereen. Want iedereen heeft talenten. Bij Present kun je samen met je buren, kerkgenoten, klasgenoten of afdelingsteam eenmalig de handen uit de mouwen steken. Daarbij kijken we vooral naar wat jullie wensen zijn.

Waarom? Omdat we beseffen dat je tijd kostbaar is. Het verrijkt zowel de hulpgever als degene die hulp ontvangt. Ik ontmoet je graag voor een onvergetelijke vrijwilligerservaring. Mail voor een vrijblijvende afspraak judith.steegmans@presentveenendaal.nl

Administratief medewerker Wilrieke van Geresteijn
Wat mij aanspreekt bij Stichting Present is dat er, naast de hulp die geboden wordt, aandacht is voor het contact met elkaar. Mensen die met elkaar in gesprek komen waardoor er begrip ontstaat en de hulpontvanger zich echt even gezien voelt. Dit is zo belangrijk voor mensen wanneer hun situatie verre van optimaal is. 

Ik vind het mooi dat er in Veenendaal mensen zijn die zich graag voor een ander willen inzetten, op een manier die goed bij hen past. Zodat het niet alleen een positieve ervaring voor de hulpontvanger wordt, maar juist ook voor de mensen die de hulp bieden! Het is heerlijk dat ik, achter de schermen, aan deze ervaringen mee mag werken! 

Vaste kern

Stichting Present VeenendaalGroepenbegeleider, Ellen van de Kraats

Het raakt mij iedere keer weer dat er mensen zijn zonder sociaal netwerk in Veenendaal. De meerwaarde voor mij is dat mensen op en gezellige manier eenmalig anderen een helpende hand kunnen bieden, en wie weet leidt het tot meer! Present moet doorgaan met wat ze doet, want er zijn teveel mensen in Veenendaal die het zonder hulp van vrijwilligers niet redden. Deze formule waarbij vrijwilligers aan kunnen geven wat ze willen doen, geeft vaak een goede match. Wanneer ik de blijdschap en dankbaarheid van de hulpontvangers zie, blijft dat bijzonder voor mij. De hulp blijft vaak niet beperkt tot één dag, maar werkt door in het verdere leven van de hulpontvangers (uit het Impactrapport van Present Veenendaal).

leen-kleinGroepenbegeleider, Leen van Vliet

In Veenendaal wonen veel mensen die het zonder meer goed hebben. Er zijn echter ook inwoners met gezondheidsproblemen, beperkte financiële middelen of een heel klein sociaal netwerk. Wat is het dan mooi dat er allerlei groepen vrijwilligers zijn die zich d.m.v. een project inzetten om voor deze mensen daadwerkelijk iets te betekenen! Zie het logo van Present: open armen: we geven om u / je, een brug: we willen u / je ontmoeten, verfvegen: we willen concreet iets voor u / je doen. Ik vind het heel zinvol om er als groepenbegeleider voor te zorgen dat alles rond zo’n project goed verloopt.

 

Groepenbegeleider, Ronald Clark
De combinatie, graag bezig te zijn met en voor mensen die wat (praktische) hulp kunnen gebruiken, mijn technische achtergrond en elk vrijdag vrij te zijn, bracht mij op het spoor van de stichting Present Veenendaal.

Ik wil van betekenis zijn voor mijn medemens en omzien naar elkaar en helpen vind ik heel waardevol. Ik was al gauw over de streep getrokken door een van de medewerkers en ben begonnen met diverse klusjes vanuit het flexteam. Dit gaf mij veel voldoening vooral wanneer ik de blijdschap en dankbaarheid van de hulpontvangers zie. Sinds kort ben ik ook groepenbegeleider om ervoor te zorgen dat alles voor, tijdens en na een klus goed verloopt. Ik zeg ook omdat ik graag nog steeds met mijn handen bezig wil zijn en dus als het ware een meewerkend voorman ben. Het samen een klus klaren met enthousiaste mensen met oog voor de samenleving en met een hart voor bewoners die een sociale en praktisch helpende hand nodig hebben is voor mij reden om in het team van Present Veenendaal actief te zijn. Ik zie weer uit naar de volgende klus/uitdaging om mensen te helpen en te ontmoeten!

Bestuur

Voorzitter, Martin Dekker

Naar elkaar omzien. Ontmoeten en helpen. De daad bij het woord voegen. Dat zie je bij Present gestalte krijgen. Een groeiende gemeente Veenendaal met veel activiteiten. Een gemeente waarin veel gebeurd op sociaal, cultureel en maatschappelijk vlak. Veel vrijwilligers die actief zijn om mensen met elkaar te verbinden en Veenendaal doet leven. Het werken met enthousiaste mensen met oog voor de samenleving en met een hart voor bewoners die een sociale en praktisch helpende hand nodig hebben, is voor mij reden om in het team van Present actief te zijn.

Algemeen bestuurslid, Carla Saathof

Sinds Present actief is in Veenendaal volg ik de nieuwsberichten over de verschillende activiteiten. De doelstelling om mensen te helpen door samen de schouders eronder te zetten spreekt mij aan. Ieder mens kan op een bepaald moment hulp nodig hebben; hoe mooi is het dat een groep mensen klaar staat om hulp te bieden. Het leuke is dat je in verschillende groeps-samenstellingen mee kan doen met verschillende acties om mensen te helpen; als gezin, vereniging, kerk, school. Jong en oud kan mee doen. Graag wil ik mijn steentje bijdragen door in het bestuur van Present zitting te nemen.

Penningmeester, Frits Gidding

Ik heb een financiële achtergrond. Tijdens mijn werkzame leven bij ING kwam ik op een van onze netwerken in contact met Present Veenendaal. Omzien naar elkaar en helpen vind ik zeer waardevol. Mijn keuze was dan ook makkelijk te maken toen een nieuwe penningmeester werd gezocht. Ik vind het fijn op deze manier mijn bijdrage te kunnen leveren daar waar het gaat om   de financiën binnen Present Veenendaal.

 

 

Algemeen bestuurslid, Esther Hoekstra-Schlingmann

Vanaf het eerste moment dat ik kennismaakte met de missie van Present Nederland, was ik erg enthousiast. Uitgaan van de talenten en de kracht van de vrijwilliger, vind ik een ijzersterk concept. Ook vanuit mijn achtergrond in het HR-werk. Ik zie dat het in Veenendaal mooie samenwerkingen tot stand brengt en heel veel voldoening geeft. Dat de inzet van de vrijwilliger op projectbasis is, sluit goed aan bij de moderne vrijwilliger én bij het uiteindelijke doel, namelijk dat steeds meer mensen naar elkaar omzien.

Ambassadeur

Henk van Soest, Juridisch adviesbureau van Soest