Als Donateur

Het werk van Present Veenendaal groeit. Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen  blij van! En om dit werk te blijven doen heeft Present u hard nodig.

Steun Present als Donateur

Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen blij van! Om dit werk te blijven doen heeft Present jou hard nodig. Om een blijvende impact te houden zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal van Present omarmen. Door ons te steunen met een eenmalige of periodieke gift maak je het mogelijk dat we als Present ons werk kunnen blijven doen.

Een Donateur is enthousiast over het werk van Present en wil hierin een aandeel hebben en mede-eigenaar zijn. Een Donateur vindt het belangrijk dat er in samenleving omgekeken wordt naar kwetsbare mensen en steunt daarom  financieel het werk van Stichting Present. Donateuren maken het mogelijk dat we als Present ons werk kunnen blijven doen.

Waarom Donateur worden?

Op dit moment organiseren we als Present  een groeiend aantal  projecten per jaar. Daarnaast investeren we tijd in voorlichting, samenwerking en goed overleg met de lokale zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente, politieke partijen, kerken, bedrijven, etc. Ook bouwen we bruggen tussen lokale organisaties die goed werk doen.  Bovendien worden de hulpvragen complexer en vraagt de begeleiding van een project daarom meer tijd. We doen dit allemaal zoveel mogelijk met vrijwilligers. Maar om de continuïteit én de kwaliteit van het werk te garanderen is een klein team van vaste krachten nodig. Dat kost gewoonweg geld. Daarom hebben wij óók financiële steun nodig. Een deel van wat er nodig is, krijgen we lokale en landelijke fondsen, kerken, scholen, bedrijfsleven, particulieren en de gemeente Veenendaal. De steun is echter nog niet altijd structureel.  Daarom is de steun van Donateuren hard nodig!

Hoe word u Donateur?

Klik hier en neem uw aandeel in Stichting Present Veenendaal en word Donateur!

Ons rekening is NL76RABO0147922038 ten name van Stichting Present Veenendaal.