Als bestuurslid

16-07-2020

U kunt zich voor Present inzetten als vrijwilliger en zo anderen helpen.

Daarnaast zijn we blij met uw steun in de vorm van een geldelijke bijdrage.

Het bestuur van Present Vlaardingen is ook op zoek naar versterking van het huidige bestuur.

 

Wat vragen we :

  • bestuurlijke kwaliteiten of de bereidheid die (verder) te ontwikkelen
  • het onderschrijven van de visie van Present
  • betrokkenheid bij onze samenleving in het algemeen en gerichtheid op de medemens in het bijzonder
  • een positieve instelling en bereidheid om samen te werken in een klein team
  • zo mogelijk : contacten met maatschappelijke organisaties en/of het bedrijfsleven (geen voorwaarde)
  • zo mogelijk : affiniteit met de werkzaamheden van een secretaris of penningmeester (geen voorwaarde)

 

Wat bieden we :

  • een ideële organisatie die vrijwilligerswerk in georganiseerd verband mogelijk maakt
  • boeiende ervaringen in allerlei nieuwe contacten
  • werkzaamheden die worden afgestemd op je voorkeuren en mogelijkheden
  • een plezierige samenwerking in het bestuur en andere betrokkenen

 

Wat verder van belang is :

We verrichten onze bezigheden vanuit het Evangelie in het dienen van de ander zonder voorwaarden.

Het bestuur vergadert ongeveer 8x per jaar. Eventuele taken worden op de vergadering in goed overleg besproken.

Geschatte tijdsindicatie      :           4 uur per maand

Inlichtingen                          :           voorzitter bestuur Present, Cees Vermaat

mail    : voorzitter@presentvlaardingen.nl

tel.      : 06-11032604