ANBI status

Stichting Present Vlaardingen heeft eind 2019 een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam:             Stichting Present Vlaardingen
RSIN/Fiscaal nummer: 8601.81.078
ANBI-status:                   Ja – wij zijn toegevoegd op de groeps ANBI van Stichting Present Nederland

Contactgegevens

Klik hier voor de contactgegevens.

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Jaarplan 2022 Present Vlaardingen

Verslaglegging:

Financieel Jaarverslag 2020 Present Vlaardingen

Jaarverslag 2020 Present Vlaardingen

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Cees Vermaat (voorzitter)
  • Heleen Bosscha (secretaris)
  • David ’t Hart (penningmeester)
  • Marianne Niemeijer (algemeen lid/groepencoordinator)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Sociaal Werk