Vacatures

Wij zijn een jonge stichting en wij zoeken bestuursleden die de opbouw van onze stichting en haar werkzaamheden verder vorm willen geven.

Wij zijn op zoek naar mannen en vrouwen met

  • bestuurlijke kwaliteiten of de bereidheid die (verder) te ontwikkelen
  • het onderschrijven van de visie van Present
  • betrokkenheid bij onze samenleving in het algemeen en gerichtheid op de medemens in het bijzonder
  • een positieve instelling en bereidheid om samen te werken in een klein team
  • zo mogelijk : contacten met maatschappelijke organisaties en/of het bedrijfsleven
  • zo mogelijk : affiniteit met de werkzaamheden van een fondswerver

Wat bieden we :

  • een ideële organisatie die vrijwilligerswerk in georganiseerd verband mogelijk maakt
  • boeiende ervaringen in allerlei nieuwe contacten in de stad
  • werkzaamheden die worden afgestemd op je voorkeuren en mogelijkheden
  • een plezierige samenwerking in het bestuur en andere betrokkenen

Wat verder van belang is :

We verrichten onze bezigheden vanuit het Evangelie in het dienen van de ander zonder voorwaarden.
Het bestuur vergadert ongeveer 8x per jaar. Eventuele taken worden op de vergadering in goed overleg besproken.

Geschatte tijdsindicatie      :           4 uur per maand

Inlichtingen bij de voorzitter  Cees Vermaat (voorzitter@presentvlaardingen.nl) tel.  06-11032604