Aanmelding hulpontvanger ‘Niet Alleen’ in Coronatijd

Er zijn veel studenten, vrienden, gezinnen, kerkleden en andere mogelijke groepen die zich de komende tijd willen inzetten voor kwetsbare mensen in hun buurt. Present wil deze groepen stimuleren om zich de komende periode te verbinden aan één of meerdere echt kwetsbare mensen in de buurt.

Jij kan hier cliënten aanmelden die het de komende tijd nog lastiger krijgen dan ze al hadden. We gaan voor digitale ontmoetingen in de vorm van een appje, een telefoongesprek, of praktische kleine taken, zoals de hond uitlaten of het doen van boodschappen. Dit zodat ze niet alleen hier doorheen gaan.

We dragen graag bij op een manier die aanvullend is, zoals we dat altijd al doen. Er zijn namelijk mensen die hulp niet geregeld krijgen via de bestaande kanalen zoals Facebook en het Rode Kruis, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet goed spreken, geen Facebook/Whatsapp hebben en of de (sociale) vaardigheden niet hebben om het zelf te regelen. Juist voor die mensen willen we graag hulp organiseren.

Voor wie? Iemand:

  • met onvoldoende netwerk, financiële middelen en/of gezondheid om de hulp zelf te regelen en
  • die de komende tijd bemoediging/hulp nodig hebben en
  • die bemoediging/hulp niet kunnen realiseren via andere initiatieven (eigen netwerk, FB of Rode Kruis) en
  • die wordt/worden begeleid door jou als hulpverlener.

NB: houd bij het melden van een hulpvraag er rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is vanuit een groep voor je hulpvraag.

We passen onze werkwijze aan, zodat de hulp zo snel mogelijk geboden kan worden. Dit betekent dat we voorafgaand aan de hulp van vrijwilligers geen kennismakingsbezoek plannen. We kunnen we op een andere manier (appgroep bijvoorbeeld) een digitale ontmoeting plannen.

Bij alle hulp die wij via onze vrijwilligers bieden, vragen we om zorgvuldig de richtlijnen van de Rijksoverheid te volgen.

Aanmelding hulpontvanger 'Niet Alleen' in Coronatijd

    Wij vragen aan onze vrijwilligers om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van de hulpvrager.
  • Let op! Je krijgt een kopie van je aanmelding op je mail. Als je geen mail ontvangt is er iets niet goed gegaan bij de aanmelding!