Jubileumfeest Present Wageningen 10 jaar

Present Wageningen bestaat 10 jaar. Dat vieren we op 16 november, vanaf 15u. Afgelopen jaren hebben we veel meegemaakt, veel mensen ontmoet. En we hopen dat door ons werk veel mensen elkaar hebben ontmoet. Op ons feest willen we dat nog een keer doen, ontmoetingen creëren.

We hebben een thema gekozen voor het feest, en dat is ‘Door jou ben ik’ – zingeving in geven en ontvangen. Het is een kunst om te ontvangen. We zoeken iets in geven en ontvangen, en in geven ontvangen we. Maar dat kan alleen met die ander. Jeannette den Ouden zal hier verder op ingaan, in samenwerking met een aantal mensen die via Present anderen hebben ontmoet.

Iedereen is welkom op ons feest! Meld je aan, neem iemand mee, we zijn blij met jou!

(english translation below the form!)

Programma

15u: Koffie, thee, iets lekkers

15:30 Welkom, geschiedenis Present

15:45 Spreker Jeannette den Ouden, met het thema: Door jou ben ik. Zingeving in geven en ontvangen.

16:30 Uitreiking bruggenbouwer, wie zetten wij in het zonnetje?

16:45 Borrel & Muziek

17:30 Eind

Locatie

Ons Huis, Harnjesweg 84, Wageningen

Meld je hier aan zodat we weten voor hoeveel mensen we taart moeten bakken 😀

Jubileumfeest aanmelding

We zijn trots op wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Heel veel vrijwilligers hebben zich ingezet voor mensen in Wageningen. Mensen die wel wat aandacht konden gebruiken. Alleenstaande moeders die gingen verhuizen. Eenzame ouderen die hun tuin niet meer konden doen. Er werden vluchtelingen welkom geheten in Nederland met een partijtje voetbal. Er werden honderden pannenkoeken gebakken en samen opgegeten. Mensen die al heel lang niemand meer over de vloer hadden gehad waren gastvrij naar vrijwilligers.
Heel veel mooie momenten. Soms verdrietige momenten. Kwetsbare mensen die eenzaam overleden. Mensen die in hun laatste levensmaanden nog even vrijwilligers konden ontvangen, maar toch stierven.

We schieten tekort. Present is ooit opgericht met als idee om zichzelf op te kunnen heffen als er genoeg mensen naar elkaar om zouden kijken. Maar helaas komen we er steeds achter hoe nodig we zijn.

Toch overheerst een gevoel van dankbaarheid. Dankbaar omdat elk project goud waard is. Elke ontmoeting is kostbaar. Elke lach samen gelachen, elke muur samen gesaust. Elke taart samen gebakken en elke keer dat mensen elkaar even echt zagen.

Dat willen we op 16 november vieren met elkaar. Leuk dat jij er bij bent!


Present Wageningen celebrates its 10th anniversary, on the 16th of November from 3pm onwards. In the past years, we organised many projects and met a lot of people. And we hope that a lot of people met eachother through our work. And we want to give this chance again, that people meet eachother at our party.

The theme for the party is: Because of you, I am. – meaningfullnes in giving and receiving. It’s an art to receive. We are looking for something when we give an receive, and in giving we do receive. And that is only possible through the other. Jeannette den Ouden will talk about this theme at our celebration, together with some people who met someone through Present. (This talk will be in Dutch, please let us know if you need translation in your subscription).

Everyone is welcome at our celebration! Please subscribe, and take someone along. We are happy with you!

Programme

15u: Coffee, tea, some bites

15:30 Welcome, history Present

15:45 Talk by Jeannette den Ouden, with the themeL Because of you, I am. – meaningfullnes in giving and receiving

16:30 Handing out of the bridge builder award. Which relations do we want to celebrate?

16:45 Drinks & music

17:30 End

Location

Ons Huis, Harnjesweg 84, Wageningen

Please subscribe via the above form, so we know how much cake we have to bake 🙂