Vertrouwenscontactpersoon en Present Wageningen tekenen overeenkomst

11-11-2020

Bij Present werken we met vrijwilligers en vaak met kwetsbare burgers uit Wageningen. We vinden het belangrijk dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft.

Daar doen we altijd ons best voor. Dat doen we op verschillende manieren. Als medewerkers overleggen we goed met hulpverleners en hulpontvangers over hoe een situatie voor hen goed werkt en fijn voelt. Omdat we met groepen werken kan het best wel overdonderend voelen voor een hulpontvanger, daarom bereiden we een project goed voor. We willen dat de hulpontvanger zich gelijkwaardig voelt ten opzichte van de groep. Ook willen we dat de vrijwilligers een positieve ervaring hebben. De groepen vrijwilligers zetten zich in principe eenmalig in, en we doen ons best om dat een mooi moment te maken. Ook voor de vrijwilligers is het belangrijk dat het project goed wordt voorbereid, want zo zijn alle materialen die nodig zijn aanwezig en weten we wat er moet gebeuren.

Sommige dingen kunnen we helaas niet beïnvloeden. We hopen dat iemand die een negatieve ervaring heeft tijdens werkzaamheden voor Present naar ons toe komt. Soms is de situatie te kwetsbaar en voelt dat als een te grote stap. Daarom hebben we er nu voor gekozen om samen te werken met de vertrouwenscontactpersonen van de gemeente Wageningen.

De meeste vrijwilligers bij Present komen eenmalig en zetten zich in groepen in. Maar er zijn ook mensen die als kernvrijwilliger betrokken zijn, en meer verantwoordelijkheid dragen. Voor deze mensen zullen we in de komende maanden  een VOG aanvragen.

Afgelopen week zetten Leontine van Eck als bestuurslid van Present, Machteld Speets en Machteld Vos de Wael als vertrouwenscontactpersonen hun handtekening onder de overeenkomst tussen Present en de vertrouwenscontactpersonen. We willen als Present open zijn en we weten dat we als mensen kwetsbaar zijn. Zo kan er, mocht het ooit nodig zijn, een melding gemaakt worden van een ongewenste situatie, en kunnen we recht doen aan elk persoon.

We hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn, maar we vinden het nog erger dat een situatie zich voordoet waar het wel nodig was maar waar mensen ongezien en ongehoord onrecht is aangedaan tijdens of in verband met de werkzaamheden van Present.

Tijdens de ontmoeting voor het handtekeningmoment hielden we ons netjes aan de afstand, maar maakten we er ook toch even een feestelijk moment van. Op de foto van links naar rechts: Leontine van Eck (secretaris Present Wageningen), Machteld Speets (vertrouwenscontactpersoon en werkzaam bij VCW) en Wilma Smilde (Present Wageningen). Machteld Vos de Wael tekende op een ander moment.

Lees verder in ons preventie- en integriteitsbeleid. Hier zijn ook de contactgegevens van de vertrouwenscontactpersonen te vinden.