ANBI status

Stichting Present Wageningen heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Ede/Wageningen

RSIN/Fiscaal nummer: 820922456

ANBI-status: ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-22318662

E-mailadres: info@presentwageningen.nl

Website: www.presentwageningen.nl

Postadres: Harnjesweg 84, 6706 AV Wageningen

Bezoekadres: Harnjesweg 84 Wageningen

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Bekijk het beleidsplan

Verslaglegging:

Bekijk het jaarverslag en de jaarrekening.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI:

Bekijk het standaardformulier publicatieplicht ANBI.

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Sjoerd Spoelstra (voorzitter)
  • Leontine van Eck (secretaris)
  • Eric Grauss (penningmeester)
  • Johan Schuitemaker (algemeen bestuurslid)
  • Ries Brouwer (algemeen bestuurslid

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening