Comité van Aanbeveling

In het Comité van Aanbeveling van Present Wageningen hebben vooraanstaande Wageningers zitting. Zij ondersteunen de doelstelling van Present. Ze dragen de organisatie en de activiteiten een warm hart toe en verbinden hun naam aan Present. Door hun naam te verbinden, ondersteunen zij Present en creëren zij draagvlak waarmee Present naar buiten toe kan treden. Op deze manier kunnen organisaties en andere contacten zien dat de activiteiten van de stichting breed worden gedragen en aanbevolen worden door belangrijke Wageningse gezichten. Het comité is samengesteld vanuit diverse maatschappelijke aandachtsgebieden; overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De aandachtsgebieden sluiten goed aan bij het werk van Present Wageningen.

Wanneer u op de onderstaande foto’s klikt, kunt u in een filmpje zien waarom deze personen Present Wageningen ondersteunen.

Arthur Mol
Rector Magnificus
VP Raad van Bestuur
Wageningen University & Research

Erica Hoebe
Predikant Protestante
Gemeente Wageningen

Tineke Strik                      oud-wethouder Wageningen

 

Masood Eslami Wageningse ondernemer

 

Met dank aan Rogier Pelgrim voor het maken van de filmpjes (http://rogierpelgrim.nl)