Visie & missie

We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in Wageningen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Naam en logo

Stichting Present WageningenHet logo van Present beeldt uit waar Present als organisatie voor staat: een brug en een mens met open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat, kunnen mensen elkaar ontmoeten. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen worden met elkaar verbonden. De verfvegen laten iets van het concrete zien van Present: mensen zijn bereid hun handen uit te strekken naar een ander. De naam ‘Present’ wil zeggen: er zijn voor de ander, als een cadeau, in het hier en nu, de ‘present time’.

Inspiratie en waarden van Present

Van de vrijwilligers met wie we samenwerken verwachten we niet dat ze hetzelfde geloven als wij. We verwachten wel dat zij de waarden onderschrijven en hun best doen ze in de praktijk te brengen.

De volgende waarden staan centraal in wat we doen:

 • Gelijkwaardigheid
  Ieder mens is even belangrijk. We gaan met respect met elkaar om en waarderen ieders bijdrage. Verschillen mogen er zijn. Vrijwilliger en hulpontvanger hebben beiden iets te geven en ontvangen.
 • Verbinding
  We brengen mensen in contact met elkaar. Zo willen we bijdragen aan een lokale samenleving waarin mensen elkaar ontmoeten, kennen en waar nodig helpen. Dit betekent dat we onze eigen (voor)oordelen en voorkeuren ondergeschikt maken.
 • De goede dingen doen
  We doen ons best om in ons werk met alle betrokkenen rekening te houden: de hulpontvanger, de vrijwilliger(s) en betrokken instanties. Uiteindelijk is het aanbod van de groep doorslaggevend.
 • Betrouwbaarheid
  Als organisatie werken we op een professionele manier. Dit betekent dat we onze afspraken nakomen of als dat niet lukt, laten we weten waarom het niet lukt. Het betekent ook dat we ons werk regelmatig evalueren om te zien of we de goede dingen doen en onze prioriteiten nog kloppen. We zijn open en transparant als dingen niet gaan zoals afgesproken. We stoppen met activiteiten die niet goed lopen.

Present Wageningen heeft een christelijk-sociale identiteit. Christelijk omdat we Jezus Christus volgen en zijn woorden en leven ons leiden in onze keuzes. Sociaal omdat dit geloof gevolgen heeft voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Ieder mens heeft de verantwoordelijkheid om te geven en te delen. Ieder mens heeft de behoefte om van anderen te kunnen ontvangen.

Impact

Vrijwilligerswerk met Present heeft zin! De methode Present is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten. Lees verder