Sociaal Tuinieren_algemeen

In 2021 zijn er twee mooie projectdagen geweest in Wageningen voor het Project Sociaal Tuinieren. Tijdens deze dagen zijn we aan de slag gegaan in de Akeleistraat in Wageningen. Centraal tijdens deze dagen stond de sociale contacten en het vergroenen van de tuinen! Wil je meer lezen over de twee projectdagen? Hier vind je een verslag van de eerste projectdag en de tweede projectdag!

(english below!!)

Wat is Sociaal Tuinieren?

Sociaal Tuinieren is het opknappen van tuinen van ouderen en kwetsbare mensen – die zelf hun tuin niet (meer) kunnen onderhouden – door vrijwilligers. De tuinen worden duurzaam en onderhoudsarm beplant. Deze kwetsbare mensen verkeren vaak in een sociaal isolement. Doordat vrijwilligers uit de wijk de tuinen na de make-over blijven onderhouden, ontstaan er duurzame contacten. Zo ontstaat meer sociale cohesie en wordt eenzaamheid doorbroken. Daarnaast brengt Sociaal Tuinieren meer groen in de wijk, wat een positief effect heeft op de gezondheid van mensen, de leefbaarheid en klimaatbestendigheid.

 

Waarom Sociaal Tuinieren?

Een groene wijk = een sociale wijk – Het project versterkt sociale cohesie in combinatie met het aanleggen van meer groen in de wijk. Groen heeft een maatschappelijke functie en kan als middel worden ingezet om sociale processen in wijken te stimuleren. We hopen ook de wijkbewoners hierbij te enthousiasmeren. Daarnaast heeft groen een positief effect op de gezondheid en niet op de laatste plaats: het klimaat.

Tegen eenzaamheid – Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten. Volgens onderzoek zal de eenzaamheid in Nederland de komende jaren fors toenemen. Het project Sociaal Tuinieren bestrijdt eenzaamheid effectief.

Wederkerigheid – Sociaal Tuinieren richt zich op mensen die aan de rand van de samenleving verkeren. Van alleenstaande moeders en mensen die begeleid wonen tot eenzame ouderen. Gelijkwaardigheid & wederkerigheid is hier belangrijk. Hierbij stimuleren wij het proces dat hulpbehoevenden op hun beurt ook hulpgevers worden. Want iedereen heeft iets te delen, bijvoorbeeld koffiezetten tijdens een projectdag of actief aanwezig zijn tijdens het opknappen in de tuin. Er is ontmoeting tussen mensen uit verschillende sociale lagen van de maatschappij afkomstig. Vrijwilligers & hulpontvangers geven en ontvangen, door het werk en in de ontmoeting.

Een duurzaam Wageningen – Sociaal tuinieren sluit aan op de ambitie van Wageningen om te werken aan de Sustainable Development Goals. Sociaal Tuinieren draagt actief bij aan vergroening en de strijd tegen wateroverlast, hittestress en verlies aan biodiversiteit. Door samen te werken met een tuinontwerper waarborgen we de onderhoudsarme en duurzame criteria van de tuinen. Kortom, groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving.

What is Sociaal Gardening?

Social Gardening is giving gardens a make-over by volunteers. The owners are elderly or vulnerable people who are not able to upkeep their garden themselves. The gardens will be planted on a sustainable way & easy to upkeep. The vulnerable people are often socially isolated. Volunteers from the are will upkeep the gardens after the make-over day. This created lasting contacts, which leads to more social cohesion and less loneliness. Also Social Gardening brings more green in the street, which has a positive effect on health, wellbeing and climate adaptation.