Sociaal Tuinieren

Op 6 november gaan we met elkaar Sociaal Tuinieren. Wat houdt dat in? Een dagje lekker aan de slag in een tuin, die overgroeid of versteend is. Met een groepje mensen. Je krijgt alle materialen en een plan voor de tuin. Bij iemand die zelf niet goed z’n tuin kan onderhouden. Ontmoeting met de eigenaar & buurtgenoten. Aan het eind is er een mooi resultaat, waar je zelf blij van wordt, en waar je iemand heel blij mee maakt.

(english below!!)

Praktisch:

 • Zaterdag 6 november, van 11.00-16.30.
 • We beginnen met koffie & thee en uitleg, lunch wordt verzorgd.
 • In 1 ochtend + middag geven jullie de tuin een make-over.
 • Aan het eind van de dag is er tijd om de resultaten te zien.
 • In de Akeleistraat in Wageningen.
 • Verschillende tuinen worden tegelijkertijd opgeknapt, in kleine groepjes.
 • Voor alle materialen wordt gezorgd.
 • Je hoeft alleen jezelf mee te nemen + geschikte kleding om in te werken.
 • Je kunt je aanmelden als groepje of als individu. Als je je individueel aanmeld ga je wel samen met anderen aan de slag.

Groen je mee? Schrijf je dan hier in:

 

Nog wat achtergrond info:

Wat is Sociaal Tuinieren?

Sociaal Tuinieren is het opknappen van tuinen van ouderen en kwetsbare mensen – die zelf hun tuin niet (meer) kunnen onderhouden – door vrijwilligers. De tuinen worden duurzaam en onderhoudsarm beplant. Deze kwetsbare mensen verkeren vaak in een sociaal isolement. Doordat vrijwilligers uit de wijk de tuinen na de make-over blijven onderhouden, ontstaan er duurzame contacten. Zo ontstaat meer sociale cohesie en wordt eenzaamheid doorbroken. Daarnaast brengt Sociaal Tuinieren meer groen in de wijk, wat een positief effect heeft op de gezondheid van mensen, de leefbaarheid en klimaatbestendigheid.

Waarom Sociaal Tuinieren?

Een groene wijk = een sociale wijk. Het project versterkt sociale cohesie in combinatie met het aanleggen van meer groen in de wijk. Groen heeft een maatschappelijke functie en kan als middel worden ingezet om sociale processen in wijken te stimuleren. We hopen ook de wijkbewoners hierbij te enthousiasmeren. Daarnaast heeft groen een positief effect op de gezondheid en niet op de laatste plaats: het klimaat.

Tegen eenzaamheid Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten. Volgens onderzoek zal de eenzaamheid in Nederland de komende jaren fors toenemen. Het project Sociaal Tuinieren bestrijdt eenzaamheid effectief.

Wederkerigheid Sociaal Tuinieren richt zich op mensen die aan de rand van de samenleving verkeren. Van alleenstaande moeders en mensen die begeleid wonen tot eenzame ouderen. Gelijkwaardigheid & wederkerigheid is hier belangrijk. Hierbij stimuleren wij het proces dat hulpbehoevenden op hun beurt ook hulpgevers worden. Want iedereen heeft iets te delen, bijvoorbeeld koffiezetten tijdens een projectdag of actief aanwezig zijn tijdens het opknappen in de tuin. Er is ontmoeting tussen mensen uit verschillende sociale lagen van de maatschappij afkomstig. Vrijwilligers & hulpontvangers geven en ontvangen, door het werk en in de ontmoeting.

Een duurzaam Wageningen Sociaal tuinieren sluit aan op de ambitie van Wageningen om te werken aan de Sustainable Development Goals. Sociaal Tuinieren draagt actief bij aan vergroening en de strijd tegen wateroverlast, hittestress en verlies aan biodiversiteit. Door samen te werken met een tuinontwerper waarborgen we de onderhoudsarme en duurzame criteria van de tuinen. Kortom, groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving.

English:

On the 6th of November Present Wageningen organises the project Sociaal Tuinieren (Social Gardening). This means: Give a make-over to a garden that is overgrown or full of stones. Together with a group of other volunteers. You’ll get all the materials & a plan for the garden. The owner is someone who isn’t really able to upkeep the garden. Meeting the owner + people from the neighbourhood. At the end there is a nice result where you’ll get happy from, and you make other people happy with it!

Practical information:

 • Saturday 6th of Nobember, from 11.00-16.30.
 • We start with coffee, tea and explanation. There’ll be bread & drinks for lunch.
 • In 1 morning + afternoon you give a make-over to a garden.
 • At the end of the day there’s time to share results.
 • Location is Akeleistraat in Wageningen.
 • A number of gardens will be worked in, in small groups.
 • We take care of all the materials you need.
 • You only need to bring yourself + comfortable clothing to work in.
 • You can subscribe as a group or as an individual. When subscribing alone, we’ll match you so you won’t have to work alone 🙂

Enthousiastic? Subscribe via the form above!

Some background info:

What is Sociaal Gardening?

Social Gardening is giving gardens a make-over by volunteers. The owners are elderly or vulnerable people who are not able to upkeep their garden themselves. The gardens will be planted on a sustainable way & easy to upkeep. The vulnerable people are often socially isolated. Volunteers from the are will upkeep the gardens after the make-over day. This created lasting contacts, which leads to more social cohesion and less loneliness. Also Social Gardening brings more green in the street, which has a positive effect on health, wellbeing and climate adaptation.